Help mee

Schenken

Irias image 28556

Geef groen aan volgende generaties

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Al meer dan 90 jaar beschermen, ontwikkelen en beheren wij de bijzondere natuur en het streekeigen landschap in Overijssel. Dat doen we samen met duizenden donateurs, vrijwilligers en met hulp van grondeigenaren, bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en provincie Overijssel. Alleen samen kunnen we natuur en landschap in Overijssel versterken. Natuur zal veerkrachtig zijn, maar door het veranderede klimaat is actief herstel steeds vaker noodzakelijk. Om deze uitdaging ook de komende jaren aan te kunnen gaan, is uw steun hard nodig. Elke bijdrage is meer dan welkom.

Schenken kan op verschillende manieren, met grote en kleine bedragen, periodiek of eenmalig:

  • Een eenmalige schenking aan Landschap Overijssel;
  • Periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst;
  • Als u een specifiek gebied of een bijzondere locatie structureel wilt steunen, kunt u kiezen voor een Fonds op Naam, bij leven of opgenomen in uw testament. U bepaalt zelf de naam van het fonds en de doelstelling. Zo kunt u bijvoorbeeld de naam van een dierbare, uzelf of van uw organisatie met Landschap Overijssel verbinden. U hoeft geen aparte stichting op te richten; dat scheelt tijd, geld, administratie en beheer;
  • U kunt ook schenken in natura. Bijvoorbeeld door het schenken van een perceel (bos)grond, een landhuis of boerderij, waarbij u ervoor kunt kiezen om het beheer over te laten aan Landschap Overijssel. Zo heeft u de garantie dat de grond en/of het gebouw bewaard blijft voor toekomstige generaties;

Dankzij de ANBI-status van Landschap Overijssel kunt u de schenking aftrekken van uw belastbaar inkomen.

16_MarieJosevG_4340

In gesprek?

Heeft u vragen over schenken en nalaten? Of wilt u ons eerst beter leren kennen? Wij willen u graag persoonlijk ontmoeten en nodigen u uit voor een vrijblijvend gesprek. Bijvoorbeeld op Landgoed De Horte in Dalfsen, tijdens een wandeling in één van onze natuurgebieden, telefonisch of bij u thuis. Ik zie uit naar uw reactie. Dit kan telefonisch op 06 – 20 38 25 35, of mail via onderstaande link.

LO099331600

Meer doen met hetzelfde geld

Wij zijn blij dat u overweegt om Landschap Overijssel financieel te steunen. Met de rekenmodule van ANBI kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Landschap Overijssel u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Een voorbeeld: u betaalt 42% inkomstenbelasting en doneert € 100,- per jaar aan Landschap Overijssel. Zodra u deze gift omzet in een periodieke gift van € 173,00, ontvangt u via de jaarlijkse belastingaangifte 42% van dit bedrag terug. U ontvangt € 73,- retour en netto betaalt u nog steeds € 100,00.*

* Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke en gewone giften. Wat u exact terugkrijgt is onder meer afhankelijk van het belastingtarief waar u onder valt. Aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Logo_Erkend_Goed_Doel_RGB

Zorgvuldigheid staat voorop

Landschap Overijssel heeft een CBF-erkenning. Het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, houdt toezicht op erkende goede doelen. In Nederland zijn er ruim 40.000 stichtingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), maar daarvan hebben slechts 646 het CBF-keurmerk. Landschap Overijssel is één van deze erkende stichtingen. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen waardoor u verzekerd bent dat uw donatie bijdraagt aan een betere wereld.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!