Herstel klein Twents erfgoed

Klein erfgoed vertelt vaak veel over de geschiedenis van een plek. Landschap Overijssel en Monumentenwacht werken samen om dit erfgoed te herstellen en onder de aandacht te brengen.

Molenhuisje Deurningen,foto Cecile Bögels

Herstel klein Twents erfgoed

Landschap Overijssel streeft ernaar de landschappen van Overijssel te bewaren en beleefbaar te maken. Vanuit het project 'Klein Twents Erfgoed' werken wij samen met Monumentenwacht aan het behoud en herstel van klein erfgoed. Daarbij vertellen we het verhaal achter de herstelde objecten. Een inkijkje bij vijf objecten die zijn - of binnenkort worden - hersteld:

Hoge vonder bij Deurningen

Het 'hoge vonder' was een bruggetje over de Deurninger beek waarover de kerkgangers naar de kerk liepen. Het is een begrip geworden in Deurningen. Na verval is het bruggetje verdwenen. Inmiddels is een nieuwe versie van de brug herplaatst en een deel van het oude kerkepad hersteld, zodat bewoners en bezoekers deze mooie, oude route weer kunnen lopen.

Tramhuisje Rossum

Tussen Oldenzaal en Denekamp bevond zich in de eerste helft van de twintigste eeuw een tramlijn. Bij de halte in Rossum stond een tramhuisje dat dienst deed als wachthuisje en opslagplaats voor de overslag van goederen. Nadat de tramlijn werd opgeheven, is het wachthuisje naar een boerenerf verplaatst en jarenlang als kippenhok gebruikt. Het oude tramhuisje wordt herbouwd, vlakbij de plek waar het oorspronkelijk heeft gestaan.

Dodenhuisje voor landlopers

Landlopers werden vroeger niet bij de kerk begraven. Bij Rossum was een speciale ‘landlopersbegraafplaats’. Bij deze begraafplaats stond een dodenhuisje waar overleden landlopers werden opgebaard. De fundering van het huisje is bewaard gebleven evenals een aantal foto's. Onderzocht wordt of het dodenhuisje naar oorspronkelijk model kan worden herbouwd. Een alternatief is dat de nog aanwezige fundering zichtbaar wordt gemaakt.

Schaapskooi Markelo

Op een erf aan de Enterbroekweg in Markelo staat een schaapskooi. De eigenaar voert geen actief boerenbedrijf meer maar wil het erf graag zo goed mogelijk in stand houden. De schaapskooi past mooi in het beeld maar heeft een flinke opknapbeurt nodig. Plan is om de kooi te herstellen, o.a. met hulp van de stichting Maarkels landschap en vrijwilligers.

Molenhuisje Deurningen

In Deurningen bevindt zich een vervallen huisje waarin ooit een motor draaide die een korenmolen aandreef. De molen en de bijbehorende boerderij zijn er niet meer, maar een deel van het motorhuisje is bewaard gebleven. Het huisje wordt niet herbouwd, maar in de huidige staat bewaard.

Kloosterput Sibculo

In Sibculo stond in de middeleeuwen een machtig Cisterciënzer klooster. Het werd in de zestiende eeuw afgebroken, maar was van grote betekenis voor de ontstaansgeschiedenis van dorpen als Sibculo, Kloosterhaar en Vroomshoop en de landschapsinrichting. Gezichtsbepalend element op het kloosterterrein is een kloosterput die is gebouwd in opdracht van textielbaron Van Heek. Hij liet zich inspireren door een waterput die hij zag op reis door de Alpen. De put is na zijn dood, in 1928, gebouwd op de plek waar waarschijnlijk de oorspronkelijke waterput van het kloostercomplex stond. Onder de grond is de put uit Bentheimer zandsteen opgetrokken. Onderzocht wordt hoe we de overkapping van de put - die dringend aan herstel toe is - kunnen vernieuwen.

Om het verhaal bij dit kleine Twentse erfgoed te vertellen, worden bij een aantal herstelprojecten informatieborden geplaats. Ook werken we samen met vrijwilligers en omwonenden aan wandel- en fietsroutes langs de objecten, om het verhaal beleefbaar te maken.

Met dank aan financiële bijdragen van: Nationale Postcode Loterij, PBCF, Stichting de Versterking en provincie Overijssel.

Hoge Vonder, foto Cecile Bogels