Herstel klein Twents erfgoed

Klein erfgoed vertelt vaak veel over de geschiedenis van een plek. Landschap Overijssel en Monumentenwacht werken samen om dit erfgoed te herstellen en onder de aandacht te brengen.

Molenhuisje Deurningen,foto Cecile Bögels

Herstel klein Twents erfgoed

Landschap Overijssel streeft ernaar de landschappen van Overijssel te bewaren en beleefbaar te maken. Vanuit het project 'Klein Twents Erfgoed' werken wij samen met Monumentenwacht aan het behoud en herstel van klein erfgoed. Daarbij vertellen we het verhaal achter de herstelde objecten. Een inkijkje bij zeven objecten die zijn - of binnenkort worden - hersteld:

Hoge vonder bij Deurningen
Het 'hoge vonder' was een bruggetje over de Deurninger beek waarover de kerkgangers naar de kerk liepen. Het is een begrip geworden in Deurningen. Na verval is het bruggetje verdwenen. Inmiddels is een nieuwe versie van de brug herplaatst en een deel van het oude kerkepad hersteld, zodat bewoners en bezoekers deze mooie, oude route weer kunnen lopen. Bekijk de route op onze website of download onze gratis routeapp 'wandelen in Overijssel' en zoek naar de route 'Deurningen - Hoge Vonder'. Op deze route vind je ook ons stripverhaal over de ontstaansgeschiedenis van het essenlandschap: Roggestoet en Noaberschap.

Dodenhuisje voor landlopers
Landlopers werden vroeger niet bij de kerk begraven. Bij Rossum was een speciale ‘landlopersbegraafplaats’. Bij deze begraafplaats stond een dodenhuisje waar overleden landlopers werden opgebaard. De fundering van het huisje is bewaard gebleven evenals een aantal foto's. Inmiddels zijn de contouren van het ‘dodenhuisje’ weer zichtbaar gemaakt. Via de fietsroute Coulissenlandschap NO Twente zie je het resultaat of leer hier meer informatie >>

Schaapskooi Markelo
Schaapskooien zijn, naast schöppes en hooibergen, kenmerkende elementen in het Markelose landschap. Veel van deze schaapskooien zijn al verdwenen. Op dit moment staan er in Markelo nog twaalf, waaronder schaapskooi 'Jan Baas'. De eigenaar voert geen actief boerenbedrijf meer maar wil het erf graag zo goed mogelijk in stand houden. De schaapskooi heeft een flinke opknapbeurt nodig en wordt hersteld via het project 'klein Twents erfgoed' met hulp van de stichting Maarkels landschap en vrijwilligers. Benieuwd naar de schaapskooien van Markelo? Via deze fietsroute zie je ze allemaal: link naar Schaapskooiroute Markelo >>

Molenhuisje Deurningen
In Deurningen bevindt zich een vervallen huisje waarin ooit een motor draaide die een korenmolen aandreef. De molen en de bijbehorende boerderij zijn er niet meer, maar een deel van het motorhuisje is bewaard gebleven. Het huisje wordt niet herbouwd, maar in de huidige staat bewaard. Nieuwsgierig naar het huisje? Bekijk onze route 'Deurningen - Hoge Vonder', daar ligt ook een lijntje naar het molenhuisje.

Kloosterput Sibculo
In Sibculo stond in de middeleeuwen een machtig Cisterciënzer klooster. Het werd in de 16e eeuw afgebroken, maar was van grote betekenis voor de ontstaansgeschiedenis van dorpen als Sibculo, Kloosterhaar en Vroomshoop en de landschapsinrichting. Gezichtsbepalend element op het kloosterterrein is een kloosterput die is gebouwd in opdracht van textielbaron Van Heek. Hij liet zich inspireren door een waterput die hij zag op reis door de Alpen. De put is na zijn dood, in 1928, gebouwd op de plek waar waarschijnlijk de oorspronkelijke waterput van het kloostercomplex stond. Onder de grond is de put uit Bentheimer zandsteen opgetrokken. De overkapping van de put was dringend aan herstel toe. In het najaar van 2019 is gestart met de restauratie van de houtconstructie die de kap draagt. De eiken staanders zijn behouden en gerestaureerd. Andere houten onderdelen zijn vervangen. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe kap. Het wachten is nog op de dakpannen. Vanwege de vorm en groene kleur, worden deze worden speciaal gebakken door de firma Dijkstra in Sneek. Je kunt het resultaat zien via de 'Vier tijdperken route', een korte wandeling rondom het voormalige kloostercomplex van Sibculo met sporen uit vier verschillende tijdperken: ijstijd, middeleeuwen, 20e eeuw en het heden, van stuwwal en kloosterput t/m het museum 'Zichtbaar Verleden' link naar wandelroute >>

Herplaatsing grenspaal Delden - Hengelo
Landweren en grenspalen vertellen een verhaal over begrenzen en bewaken. Om een inkijkje in de geschiedenis te geven, worden op bepaalde plekken in Twente grenspalen herplaatst. Eén van die plekken is de vroegere grens tussen Delden en Hengelo. In september is daar een replica van de grenspaal geplaatst, langs de Umfassungsweg van Twickel. Bekijk de route Umfassungsweg of lees meer over de grenspaal.

Hooiberg Markelo
Hooibergen zijn, naast o.a. schaapskooien en schöppes (schuren), kenmerkende elementen in het Twentse boerenlandschap. Veel van deze hooibergen zijn al verdwenen. In Markelo staat nog een mooi authentiek exemplaar dat deel uitmaakt van een boerenerf. Het betreft een vierroedige hooiberg met tasvloer (waar de oogst wordt opgetast) en een 'sporenkap' (volgens traditionele methode zijn wilgentwijgen aangebracht op rietlatten). Om de hooiberg voor de toekomst te behouden, wordt o.a. de kap opnieuw bedekt en worden dragende wanden aangebracht. Op de schaapskooi-route ligt een lijntje naar de hooiberg. Meer lezen over de herstelwerkzaamheden >>

Filmpjes RTV Oost over herstel klein erfgoed
Projectleider Ronald Krabbenbos vertelt aan RTV Oost over het herstel van de Kloosterput, het Dodenhuisje en het Molenhuisje.

Bekijk de filmpjes van RTV Oost
Hoge Vonder, foto Cecile Bogels

Informatie & routes langs klein erfgoed
Om het verhaal bij dit kleine Twentse erfgoed te vertellen, worden bij een aantal herstelprojecten informatieborden geplaats. Ook werken we samen met vrijwilligers en omwonenden aan wandel- en fietsroutes langs de objecten, om het verhaal beleefbaar te maken.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en Provincie Overijssel. Daarnaast heeft PBCF bijgedragen aan het herstel van de hooiberg, schaapskooi, molenhuisje en kloosterput. Gemeente Hof van Twente droeg bij aan de grenspaal, schaapskooi en hooiberg.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?