Naast grootschalige uitvoering door gespecialiseerde bedrijven of onze buitendienst, is het op sommige plekken van belang om kleinschalig en handmatig natuurbeheer uit te voeren. Dit handwerk heeft een gunstige uitwerking op het leefmilieu van planten en dieren. Ook het beschermen en bewaren van groen erfgoed vraagt vaak om handwerk. We zien het als een mooie uitdaging om dit werk specifiek door vrijwilligers uit te laten voeren. Het werk is niet alleen leuk, het is tevens een mooie kans voor vrijwilligers om hun steentje bij te dragen aan de natuur in eigen omgeving.

Wat zoeken wij?

Onder leiding van een vrijwillige coördinator ga je samen met een groep vrijwilligers aan de slag met diverse beheerwerkzaamheden binnen een natuurterrein. De werkzaamheden nemen een halve dag in beslag en het is gebruikelijk om hiervoor een vaste dag in de week te reserveren. De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd met behulp van handgereedschap.

Wat vragen wij?

 • Je steekt graag samen met anderen de handen uit de mouwen
 • Je beschikt over enige kennis en/of hebt belangstelling voor de natuur en natuurbeheer
 • Je bent bereid scholing te volgen en deel te nemen aan bijeenkomsten die van belang zijn voor het uitoefenen van deze functie
 • Je bent fysiek in staat om het werk uit te voeren
 • Je beschikt over een e-mailadres en mobiele telefoon

Wat bieden wij?

 • We stellen gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar als deze nodig zijn voor het werk. Denk hierbij aan handschoenen en indien nodig een helm
 • Een ongevallenverzekering (WA) en bemiddeling bij een gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Scholing en bijeenkomsten gerelateerd aan je functie: gedurende het jaar worden bijeenkomsten georganiseerd zodat je verder kan groeien in je functie
 • Korting op andere cursussen en workshops
 • Uitnodiging voor vrijwilligersbijeenkomsten
 • Gratis donateurschap Landschap Overijssel

Locatie

Er zijn diverse mogelijkheden binnen de gehele provincie. Neem contact met ons op voor meer informatie.