Linde Stokvis (28) is de winnaar van de Landschapstalentprijs 2024. Deze prijs wordt uitgereikt door de Rijksdienst van Cultureel erfgoed om jonge erfgoedprofessionals te waarderen en te stimuleren. Stokvis werkt als projectcoördinator bij Landschap Overijssel en ontvangt deze prijs omdat ze uitblinkt in het verbinden van inwoners van dorpen met cultuur en landschap.

Dorpslandschappen

Als landschapshistoricus bij Landschap Overijssel zet Linde Stokvis zich in voor het verbinden van erfgoed, mens en landschap. Dit doet ze zowel door mensen met hun eigen landschap te verbinden en door erfgoed in de ruimtelijke ordening in te brengen. Het project Dorpslandschappen waar ze een coördinerende rol had, is hier een goed voorbeeld van. Hierbij werd er samen met de inwoners van het Twents Reggedal en de Sallandse heuvelrug verhalen verzameld en vastgelegd zodat de geschiedenis van dit gebied behouden blijft.

Tijdlagen

“Ik vind bewustzijn en het besef van waarde creëren heel belangrijk. Dat doe ik door mensen mee te nemen door het landschap en de verschillende tijdlagen te laten zien. Bijvoorbeeld door op de fiets te stappen met inwoners. Dan kan je laten zien waar je de middeleeuwse verkaveling nog ziet of een productielandschap dat helemaal agrarisch is ingericht”, licht Stokvis toe. “Bij het project Dorpslandschappen zijn er in Hoge Hexel, Luttenberg en Giethmen doorkijkvensters geplaatst. Door deze vensters zie je gelijktijdig het huidige landschap en dat van tweehonderdjaar geleden. Zo zie je in een oogopslag weer de verschillende tijdlagen.”

Blauw erfgoed

De combinatie van de historie van het landschap en de ontwikkeling ervan is de rode draad in het werk van Stokvis. “Ik ben ervan overtuigd dat het landschap geen momentopname is. Je kan het niet stilzetten en zeggen je mag er niks meer aan doen. Je moet juist blijven door ontwikkelen. Ik denk dat elke generatie zijn eigen toevoegingen doet.” Zo is Stokvis nu onderzoek aan het doen naar het historische en natuurlijke watersysteem van Overijssel in het project Blauw Erfgoed. Binnen het watersysteem in Overijssel wordt gezocht naar historische klimaatsleutels in het landelijke gebied, zodat er in Overijssel in de toekomst weer (meer) water- en bodem sturend kunnen worden.

Landschapstalentprijs

In 2022 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gestart met de organisatie en uitreiking van de Landschapstalentprijs. De prijs is bedoeld voor jonge erfgoedprofessionals werkzaam op het gebied van landschap, ontwerp en ruimtelijke ordening in Nederland. De prijs bevat een geldbedrag van 3000 euro, die ingezet moet worden voor eigen ontwikkeling. Stokvis heeft een idee wat ze met dit bedrag zou willen doen: “Ik zou wel eens een echt levend hoogveenlandschap willen zien. Hier was vroeger een groot deel van Overijssel nog mee bedekt. Of ik zou het willen inzetten om verhalen van mensen vast te leggen voordat dit verloren gaat.”

De landschapstalentprijs is uitgereikt op 25 juni op het symposium Landschap Verbind. De andere genomineerden waren Tessa Schouten van de gemeente Woerden en Frebus van Slochteren van Gelders Genootschap.