Bijzondere steen op Hof Espelo
Vrijwilligers van de werkgroep EnHoe troffen onlangs een bijzondere kei aan op Hof Espelo. Langs de Eschbeek, achter de boerderij Voogd, stuitten zij tijdens hun groenwerk namelijk op de Steen bij Voogd, een markesteen van zeker enkele honderden jaren oud. Hoewel het er al heel lang ligt en ook bekend is, was het de afgelopen jaren overwoekerd door gras.

Wat zijn markestenen?
Eerst even een korte duik in de geschiedenis. Want wat is een markesteen? Vroeger, en dan praten we over de 9e eeuw tot aan circa 1850, werd heidegrond dat gezamenlijk eigendom was van een aantal boerderijen, afgebakend met wallen, beken, bomen of met zogenaamde markestenen. Vaak waren dit zwerfkeien, houten palen of stenen palen van Bentheimerzandsteen. Zo duidde men de grens aan met de grond van de buren. Eeuwenlang werkte dit goed totdat men de grenzen tussen twee marken nauwkeuriger wilde bepalen. Door groei van de bevolking kwamen er meer mensen te wonen wat nog wel eens voor conflictsituaties zorgde. Rond 1850 werden de marken opgeheven en werden de markestenen overbodig. Omdat ze vaak in de weg lagen werden vele stenen ingegraven of raakten ze overwoekerd.

Markestenen rond Enschede
Een markesteen is bijzonder omdat het een grote cultuurhistorische waarde heeft. Het is een mooie herinnering aan hoe honderden jaren lang ons landschap ingericht was. Op Hof Espelo loopt de oude markegrens tussen Lonneker en Groot Driene. De Steen bij Voogd is één van de zes markestenen die vroeger deze grens aangaf. Rondom Enschede vind je nog meer markestenen, zo'n 70 stuks. Leuk om te weten: De huidige gemeente Enschede is ontstaan uit een samenvoeging van vijf marken: de Esmarke, de Lonnekermarke, de Usselermarke, de Twekkelermarke en de Drienermarke.

Per fiets langs de Markestenenroute
Nieuwsgierig geworden naar de markestenen? Fiets dan de 79 kilometer lange Markestenenroute Enschede van Landschap Overijssel.
Download de app Markestenenroute Enschede | Landschap Overijssel https://landschapoverijssel.nl/routes/markestenenroute-enschede of koop de routegids met fraaie afbeeldingen bij de boekhandel.