Al meerdere jaren stimuleert de gemeente Hellendoorn het aanleggen van akkerranden. In eerste instantie een initiatief in samenwerking met Groengroep Haarle en ondertussen beschikbaar voor de hele gemeente. Alle inwoners van deze gemeente die in het buitengebied wonen en een akkerrand willen inzaaien, kunnen zich aanmelden. Naast het zaaigoed dat beschikbaar wordt gesteld, is er voor boeren een vergoeding mogelijk voor inkomstenderving.

Het gaat om tweejarige akkerranden van minimaal 3 meter breed en een oppervlakte van 100 vierkante meter. Zowel particulieren als boeren die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen meedoen aan het project. De akkerrand wordt aangelegd buiten erf of tuin. De focus ligt op het inzaaien van akkerranden in het najaar, omdat dit van nature de beste zaaitijd is. Inzaaien in het najaar is over het algemeen ook succesvoller. Na de zomer zal een centraal uitgiftemoment worden georganiseerd om zaaigoed aan deelnemers uit te delen en met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelden

Afgelopen jaren werd veelal in het voorjaar gezaaid. Bestaande of nieuwe deelnemers die niet de mogelijkheid hebben om in het najaar te zaaien, wil de gemeente dit voorjaar alsnog de mogelijkheid bieden om zaaigoed te ontvangen. Informatie over dit project en het aanmelden wordt gefaciliteerd door Landschap Overijssel. Klik hier voor meer informatie. Het aanmeldformulier is beschikbaar van donderdag 1 februari t/m woensdag 21 februari 2024. Ook komend najaar zal aanmelden via deze webpagina gaan.

Hoe werkt het?

Als deelnemer ontvang je kosteloos een inheems tweejarig bloemenmengsel voor jouw akkerrand, inzaaien doe je als deelnemer vervolgens zelf. Voor boeren is er een vergoeding voor inkomstenderving van € 0,55 per strekkende meter per jaar. Heb je niet de mogelijkheid de akkerrand 2 jaar te laten staan, geef dit dan aan bij jouw aanmelding, dan kan in overleg dit jaar nog een 1-jarig zaaimengsel besteld worden. Uitgangspunt is dat iedere geschikte locatie in aanmerking komt voor de regeling. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, tot het budgetplafond is bereikt. De ambitie is om 5 hectare akkerranden aan te leggen.

Kennis vergroten

In de aanloop naar het uitgiftemoment is de gemeente voornemend een lezing te organiseren. Met deze lezing krijgen inwoners de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in het aanleggen en beheren van bloemenranden. Daarbij is het een leuke kans om meer te leren over de biodiversiteit van bloemenranden en nog bewuster te genieten van alle bloemen en insecten die daarbij horen.

Biodiversiteit in bermen

Ook in de eigen bermen werkt gemeente Hellendoorn al jarenlang aan meer biodiversiteit. Door het toepassen van ecologisch bermbeheer werkt de gemeente aan het vergroten van het leefgebied van o.a. vlinders en bijen. In 2022 kreeg de gemeente de eerste prijs in de Blije Bermverkiezing van de provincie Overijssel.