Boeren in het Vechtdal zetten de deuren van hun bedrijf open voor burgers én bijen. Onder de naam De Boer als Gastheer hebben 18 boeren in het Vechtdal zich samengevoegd. Alle boeren van de vereniging stellen hun bedrijf open voor publiek, allemaal op hun eigen manier. De Boer als Gastheer wil burgers betrekken bij de agrarische bedrijfsvoering en vertellen over het landschap waar zij in werken en wonen. Ook voor wilde bijen willen deze boeren graag gastheer zijn.

De vereniging heeft in 2021 het idee opgevat om iets te doen voor wilde bijen en andere insecten op de erven. De Bijenbeweging Overijssel heeft eind 2021 een lezing gegeven aan de Boer als Gastheer. Zo leerden de leden wat wilde bijen nodig hebben en wat ze voor wilde bijen kunnen doen op en rondom hun eigen erf.

Insectenhotels en bijenplanten
De gastvrije boeren wilden hun erven graag bijvriendelijk inrichten. In 2022 is dit plan verder uitgewerkt. Met een bijdrage van de Bijenbeweging Overijssel zijn er dit najaar insectenhotels geplaatst op een deel van de erven. Bij een insectenhotel kunnen voorbijgangers en bezoekers de bezige bijen van dichtbij bekijken. Via de Groene Loper Hardenberg zijn bij- en vlindervriendelijke plantpakketten aangeschaft, om ook voor de nodige bloei te zorgen op de erven. Er wordt nagedacht over het uitzetten van een Belevingsroute langs alle bijvriendelijke boerenerven, waarbij ook uitleg gegeven wordt over wilde bijen en andere insecten.

Een bijenplek maken
Een goede bijenplek bestaat uit voldoende nestelplekken en voldoende aanbod van voedsel. Een deel van de wilde bijen nestelt graag in een insectenhotel. Veel wilde bijen graven zelf een nest in de grond of gebruiken holle stengels of holtes in dood hout of steen. Bij boerderijen worden rieten daken ook enthousiast gebruikt als nestelplek. Wilde bijen hebben binnen een paar honderd meter afstand van hun nest voldoende voedsel nodig in de vorm van wilde kruiden, vaste planten, bloembollen, struiken of bomen. Onze Nederlandse wilde bijen zijn het meest gebaat bij inheemse bloemen.

Wil je op jouw erf of in jouw tuin ook een bijenplek maken, informeer dan eens bij de Bijenbeweging Overijssel of bij jouw lokale Groene Loper. Kijk voor meer informatie op www.theplacetobee.nl (boerenerf) of www.bestuivers.nl (algemeen).

Het gaat niet goed met onze bijen
De Bijenbeweging Overijssel werkt aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Dit doen zij door kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijk beheer en door goede initiatieven, zoals die van De Boer als Gastheer, te ondersteunen. De Bijenbeweging Overijssel is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, LTO Noord en Imkervereniging Nederland.

Meer lezen over de bijenbeweging Overijssel? Klik dan op de link hieronder.