In het Overijsselse Hasselt is op zaterdag 11 maart het eerste kievitsei van dit jaar in Nederland gevonden. Klaas Binnendijk vond het eerste nest met twee eitjes in het Staphorsterveld. Het nest wordt beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

Het ei werd zaterdag 11 maart om 10.45 uur gevonden door Klaas Binnendijk, vrijwilliger bij weidevogelvereniging Staphorsterveld. Controleurs Aad van Paassen (LandschappenNL) en Gijs van den Brink (SBNL) stelden vast dat dit het eerste kievitsei van dit seizoen in Nederland is. Het ei is teruggelegd en het nest wordt beschermd.

Start boerenlandvogelseizoen

Met de vondst van het eerste kievitsei is het boerenlandvogelseizoen echt begonnen. Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om op percelen waar landbewerking plaatsvindt, nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen.

Bescherming is belangrijk

Het gaat al jaren slecht met de boerenlandvogels in Nederland en ook in Overijssel. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom nodig. Landschap Overijssel coördineert het vrijwilligerswerk rondom de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Elk voorjaar gaan vrijwillige beschermers het veld in om boerenlandvogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met de nesten tijdens de werkzaamheden op het land.

Broedende kieviten

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Elk jaar broeden circa 200.000 kievitparen in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Op grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten zoals bemesten en maaien. Op akkerland hebben nesten in het voorjaar last van het ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding.