Inloopavond Manderheide goed bezocht!

Meer dan honderd mensen bezochten onlangs de inloopavond over de stand van zaken in het Natura 2000-gebied Manderheide in zaal Bolscher in Vasse.

Manderheide - foto, Ruud Ploeg
Inloopavond Manderheide

Meer dan honderd mensen bezochten onlangs de inloopavond over de stand van zaken in het Natura 2000-gebied Manderheide in zaal Bolscher in Vasse. Het projectteam van Landschap Overijssel, de provincie en specialisten presenteerden er hun onderzoeksresultaten, afwegingen en ideeën rond de natuurhersteloperatie. Op de inloopavond waren ook informatietafels ingericht over de Natura 2000-werkzaamheden door Staatsbosbeheer in het Springendal en door Landschap Overijssel in het Dal van de Mosbeek.

Verdroging, verzuring en stikstofneerslag bedreigen de Manderheide, een uniek oud Twents cultuurlandschap. Met behulp van een integraal inrichtingsplan gaat Landschap Overijssel de heide, afgewisseld met jeneverbesstruwelen, akkers en groepjes bomen, ook voor volgende generaties duurzaam veiligstellen. Projectleider Frank Meijer: ‘Het inrichtingsplan komt in goed overleg met alle betrokkenen tot stand en is bijna klaar. Niet alleen bewoners van de Manderheide krijgen te maken met de effecten van de herstelmaatregelen, ook omwonenden, recreanten en andere bezoekers. Wandelaars bijvoorbeeld, mountainbikers, jagers, klootschieters en gebruikers van de Uelserweg. De inloopavond was bedoeld om geïnteresseerden uit eerste hand te informeren over wat we aan het doen zijn en er gaat gebeuren. We hebben veel vragen beantwoord én ook nog goede suggesties gekregen. Er was ook veel belangstelling voor de presentatie over de cultuurhistorische en archeologische vondsten in het gebied. Het definitieve inrichtingsplan Manderheide is naar verwachting in augustus van dit jaar gereed. De start van de uitvoering verwachten we in het derde kwartaal van 2019.’