Landschap Overijssel is jarig! Al 90 jaar lang beschermen, ontwikkelen en beheren wij de bijzondere natuur en het streekeigen landschap in Overijssel. Om dit te vieren, worden allerlei activiteiten georganiseerd, met als aftrap de deelname van onze molens aan de wereldrecordpoging molens draaien op 9 april aanstaande. Als beschermheer van ons jubileumjaar is daarbij ook Andries Heidema, Commissaris van de Koning, aanwezig.

Wereldrecordpoging molens draaien op 9 april

Dit jaar bestaat het Gilde van Vrijwilliger Molenaars 50 jaar. Daarom wordt op 9 april aanstaande een wereldrecordpoging gedaan om zoveel mogelijk molens tegelijkertijd te laten draaien; van 11.00 tot 12.00 uur draaien er landelijk zo'n 600 molens. Vanuit Landschap Overijssel doen o.a. de Twentse molens mee. Commissaris van de Koning Andries Heidema: “Molens horen bij Nederland. Molens horen ook bij Overijssel. Enorme waardering daarom voor organisaties als Landschap Overijssel, die met de inzet van veel vrijwilligers, onze molens draaiende houden. Deze wereldrecordpoging moet gewoon slagen!”. Hij bezoekt als beschermheer van het 90-jarig jubileum van Landschap Overijssel deze ochtend de watermolens Bels en Frans in Mander.

90 jaar en nog lang niet klaar

In 90 jaar tijd is veel bereikt. Om daar op een positieve manier aandacht aan te besteden, staan dit jaar allerlei activiteiten op de planning, zoals de boekpresentatie 90 jaar Landschap Overijssel en verschillende muziek- en theatervoorstellingen in het landschap. “Maar ons werk is nooit klaar”, aldus Michael Sijbom, directeur van Landschap Overijssel. “We hebben decennialang roofbouw gepleegd op onze natuur met alle gevolgen van dien; verdroging, verzuring en een forse afname van onze soortenrijkdom. Een forse inhaalslag is nodig!”

Elke vierkante meter telt

Tijdens dit jubileumjaar worden verschillende beschermingsactiviteiten georganiseerd waarbij we hulp kunnen gebruiken. Michael Sijbom: “Elke vierkante meter natuur die we kunnen redden, is winst is voor onze hele samenleving.” Wil je ook helpen? Meer informatie vind je hier.