Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Landschap Overijssel heeft de Erkenning Goed Doel van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze erkenning is een garantie voor gevers dat je met een betrouwbare organisatie van doen hebt, waar je met een gerust hart geld aan kunt doneren.

Ons CBF-keurmerk

Landschap Overijssel heeft de Erkenning Goed Doel van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze erkenning is een garantie voor gevers dat je met een betrouwbare organisatie van doen hebt, waar je met een gerust hart geld aan kunt doneren.

Om in aanmerking te komen voor de erkenning moet een organisatie een strenge toetsing door het CBF ondergaan. Belangrijke criteria zijn:

  • een onafhankelijk bestuur zonder belangenverstrengeling
  • niet intimiderende fondsenwerving - fondsenwervende activiteiten moeten gericht zijn op het vrijwillig doen van bijdragen
  • een onkostenpercentage van minder dan 25%
  • een transparante en overzichtelijke verslaggeving naar de regels die andere erkende organisaties ook moet naleven
  • een plan met een duidelijk overzicht van beleid, activiteiten en bestedingen

Landschap Overijssel vindt het belangrijk dat inzicht geven in hoe we het geld dat we van donateurs ontvangen besteden. Ieder jaar geven we daarom het jaarverslag en de ook onze meerjarenplannen uit. Ook onze missie en visie hebben we nader uitgewerkt in een missie en visie boekje waarin je kunt lezen hoe we ons zelf zien in de samenleving en welke rollen we hebben en taken we uitvoeren.