Boerenzwaluw

Zomer in het land...

Boerenzwaluw, foto Jacob van der Weele

Herkenning

De staart van de boerenzwaluw is diep gevorkt met opvallend lange staartpennen. Ook heeft hij een herkenbare rode keel en een rood voorhoofd. De zwaluw is wit aan de onderkant en staalblauw aan de bovenkant. De boerenzwaluw valt vaak op door zijn fladderende vlucht, afgewisseld met zweefmomenten.

Leefgebied

Boerenzwaluwen zijn te vinden waar beesten en activiteit is (bijvoorbeeld akkerbouw). Ze komen dan ook veel voor op boerenerven en in het omliggende cultuurlandschap. Ze broeden vrijwel uitsluitend in agrarische gebouwen en maken het nest van klei, stro en mest. De nesten worden tegen houten richels, balken, waterleidingen of contactdozen gemaakt. Soms is een spijker al genoeg als aanhechtingsplaats. Ze arriveren vaak in de 1e of 2e week van april weer op zijn oude broedplaats in Nederland, daarin zijn ze bijzonder trouw.

Download de ervenscan en bekijk wat jij kunt doen voor de boerenzwaluw.