Hermelijn

Klein roofdier overdag en s'nachts

Hermelijn, foto Mark Zekhuis

Herkenning

De hermelijn is een marterachtige. Hij lijkt op een wezel maar is groter (20-30 cm). Hij heeft een lange staart met een zwarte staartpluim. De rug is grijs- of beigebruin en de buik is wit. De hermelijn heeft een zomer- en een wintervacht. In de zomer is de vacht roodbruin, in de winter vaak meer wit, het staartpuntje blijft altijd zwart. In koudere gebieden wordt de hermelijn ’s winters witter.

Leefgebied

De hermelijn kan in allerlei leefgebieden voorkomen. Van open plekken en akkers tot in bossen en duinen. De enige voorwaarde is dat er voldoende dekking en voedsel moet zijn. Dit zijn ruige oevers, bermen, droge sloten, houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen, schuurtjes etc. De meest geschikte locaties zijn gevarieerde landschappen. Hermelijnen houden zich vaak op bij boerderijen. Op het erf kunnen ze zich goed verschuilen. De hermelijn is zowel overdag als 's nachts actief en jaagt voornamelijk op kleine zoogdieren. Woelmuizen, ratten en konijnen vormen het hoofdvoedsel, maar vogels en vogeleieren staan zo nu en dan ook op het menu.

Download de ervenscan en bekijk wat jij kunt doen voor de hermelijn.