Huiszwaluw

Zomergasten in de dakgoot

Huisszwaluw, foto Mark Zekhuis

Herkenning

De huiszwaluw is een zwart-witte vogel, de rug en bovenkant van de vleugels zijn zwart, de onderkant is wit. Het makkelijkste verschil met andere zwaluwen is de de witte stuit aan de bovenzijde. Hij is ongeveer 12 cm lang en hij valt makkelijk op met zijn korte gevorkte staart en tjirpende roep.

Leefgebied

Huiszwaluwen zijn zomergasten. Ze broeden niet alleen op erven van boerderijen, maar vaak ook bij huizen in de bebouwde kom. Ze broeden in kolonies en maken het nest vaak onder een overstekende daklijst of dakgoot.

De aanhechtingsplaats is meestal van steen. Overstekken, dakgoten en windveren waar nesten onder worden gemaakt zijn vaak wit van kleur. De huiszwaluw maakt zijn nest van klei en heeft daarvoor geen aanhechtingspunt nodig. Huiszwaluwen worden vooral gevonden op erven met vee, in open landschap en bij open water, maar ook in de bebouwde kom, bij rivieren en in landbouwgebieden.

Ze overwinteren in Midden- en Zuid-Afrika en arriveren in april en mei weer op hun oude broedplaatsen. Ze zijn daarin bijzonder honkvast. In september en oktober vertrekken ze weer na vaak twee legsels met jongen grootgebracht te hebben.

Download de ervenscan en bekijk wat jij kunt doen voor de huiszwaluw.