Icarusblauwtje

Vleugelranden van zuiver wit franje

Herkenning

De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje blauw en bij het vrouwtje bruin (soms ook iets blauwachtig). De vleugels van beiden zijn omlijst met een zuiver witte franje en de vleugels vertonen aan de onderkant vlekken, die op de voor- en achtervleugel even groot zijn. Vaak is de onderkant van de vleugels vlakbij het vlinderlijfje blauwachtig van kleur.

De vliegtijd voor het icarusblauwtje is begin mei tot begin oktober in 2 à 3 overlappende generaties.

De vlinders voeden zich met nectar van vooral vlinderbloemigen. Ze vliegen meestal laag boven de vegetatie. Waardplant (hier worden eitjes op afgezet) voor de vlinder zijn vooral kleine klaver, rolklaver en hopklaver. Maar ook op diverse vlinderbloemigen worden eitjes afgezet.

Leefgebied

Allerlei kruidenrijke vegetaties, zoals halfnatuurlijke graslanden, lage pioniersvegetaties, parken, wegbermen en dijken.

Download de ervenscan en bekijk wat jij kunt doen voor het Icarusblauwtje.