Konijn

Hupsend door het gras

Foto: Mark Zekhuis

Herkenning

Konijnen zijn compact gebouwd, ongeveer 35 – 45 cm groot, en met een grijsbruine vacht. Ze hebben lange oren, maar korter dan die van de haas. De oorpunten hebben een dun donker randje aan de buitenzijde, maar geen zwarte punten die zo typisch zijn voor de haas. Het voorkomen van konijnen is gemakkelijk te zien aan de kogelronde konijnenkeutels. Deze zijn glimmend donkergroen (vers) tot zwartgrijs of bruingeel (oud). Keutels van konijnen vind je meestal in hoopjes bij elkaar, zogenaamde latrines.

Leefgebied

Konijnen leven op plekken waar het grondwater dieper dan een meter is. Ze hebben daarom een voorkeur voor droge, zandige bodems waarin het gemakkelijk graven is. Ze prefereren halfopen landschappen zoals parken, tuinen en bosranden en hebben daarbij een voorkeur voor kort gras. Tegenwoordig worden ze ook regelmatig gezien op begraafplaatsen, sportvelden, industrieterreinen en in parkachtige tuinen. Konijnen zijn voornamelijk in de schemering en in de nacht actief.

Download de ervenscan en bekijk wat jij kunt doen voor het konijn.