Korenbloem

In trek bij veel insecten

Herkenning

De korenbloem is een prachtige bloem, meestal blauw van kleur, soms ook roze of wit. Hij wordt 30 tot 60 cm hoog en is eenjarig. De soort kiemt, bloeit en zaait zich dan uit in één jaar.

De korenbloem dankt zijn naam aan zijn traditionele standplaats, op de akkers tussen het koren, tegenwoordig is de soort ook nog wel te vinden in kleine extensieve graanakkertjes waar weinig bemesting en bewerking plaats vindt.

De bloemen produceren in de bloei (juni-augustus) veel nectar en zijn daarom zeer in trek bij insecten.

Standplaats

De korenbloem groeit het liefst op open, droge, voedselrijke zandgrond in graanakkers, soms in bermen.

Daarnaast is het een pionierplant op droge, matig voedselrijke bodem, zoals bijvoorbeeld langs spoorwegen.

Download de ervenscan van de de korenbloem en bekijk wat jij kunt doen.