Laatvlieger

Vliegt wat later uit...

Herkenning

De laatvlieger is een van de grootste vleermuizen van Nederland. Hij is te herkennen aan zijn tweekleurige vacht: koffiebruin op de rug en koffie-met-melk-bruin op de buik. Gezicht, oren en vlieghuid zijn zwartbruin. Kenmerkend is zijn forse formaat. Hij weegt 15 – 35 gr en hij heeft een spanwijdte van 30 – 40 cm. De laatvlieger kreeg zijn naam omdat hij 's avonds later uitvliegt dan de rosse vleermuis. Zijn uitwerpselen lijken op die van muizen en stinken niet.

Leefgebied

De laatvlieger is een algemene soort bij bebouwing. Hij jaagt boven open tot halfopen landschap, in de beschutting van opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen. Hij vliegt doorgaans op 5 – 10 m hoogte op enige afstand van de beschutte vegetatie, boven

(vochtige) gras-landen en weilanden, langs kanalen en vaarten en in tuinen en parken met vijvers. Bij windstil weer is hij ook in open gebied te vinden.

Download de ervenscan en bekijk wat jij kunt doen voor de laatvlieger.