Linde

In te zetten als bodemverbeteraar

Foto: Ruud Ploeg

Herkenning

De linde is in bossen en houtwallen een zeldzame loofboom geworden. Het blad werd gebruikt als veevoer en het hout werd meegenomen om te stoken. Tegenwoordig komt de linde in stedelijk gebied vaker voor. In de bloeitijd in juni komen veel hommels en bijen op de zoete honinggeur af.

Er zijn veel verschillende soorten lindes. Veel voorkomende lindes zijn de winterlinde (of kleinbladige linde), de zomerlinde (of grootbladige linde) en de Hollandse linde. De zomer- en winterlinde zijn beiden bomen die ook in het wild voorkomen. De Hollandse linde is een kruising tussen beiden en is vaak aangeplant. De winterlinde kan een winter beter doorstaan dan de zomerlinde en kan daarom ook meer noordoostelijk voorkomen dan de zomerlinde. Lindes hebben veel licht nodig.

Standplaats

De natuurlijke standplaats voor de linde is een vochtige, voedsel-arme tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodem in loofbossen en in hakhout. Lindes zijn bomen die gemakkelijk weer uitlopen. Daarom wordt de linde ook veel gebruikt als leiboom of knotboom.

Download de ervenscan van de linde en bekijk wat jij kunt doen.