Enschede langjarig beheer

Het Wageler is een landschapspark waar veel partijen actief zijn. De vele deelbelangen maken het organiseren van het beheer een complexe opgave. Partijen zijn het er over eens dat in dit gebied kansen liggen op het gebied van biodiversiteit, landschap, recreatie en educatie als de samenwerking structureler wordt. Hiermee kan het een grotere bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid, sociale binding, innovatie en gezondheid.

Partijen zijn door de gemeente Enschede bij elkaar gebracht om te praten over de gezamenlijke visie en ambitie. Als eerste is een inventarisatie uitgevoerd naar alle (groene) landschapselementen in het plangebied. Dit is de basis om gezamenlijk het beheer van deze elementen op te pakken. De deelnemers zijn ervan overtuigd dat de gezamenlijke doelen behaald worden door er niet alleen over te praten, maar door simpelweg ook te doen! Hiervoor zijn 7 projectvoorstellen uitgewerkt. Daarnaast is het participatietraject vormgegeven door een stakeholdersanalyse uit te voeren. Hiermee is inzicht gekregen in welke rol, invloed, ambitie en belangen de gebiedspartijen hebben en wat zij kunnen inzetten in de samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor welke landschapselementen en hoe het beheer hiervan is geborgd. Voor het langjarig beheer van Het Wageler is als organisatievorm voor een vereniging gekozen om de continuïteit voor de toekomst te borgen. Het verenigingsbestuur ziet toe op de uitvoering van het beheer en projecten, het aanvragen van subsidies en genereren van overige inkomsten, beheren van budgetten organiseren van activiteiten en afstemming tussen de gebiedsparters en coördinatie van vrijwilligers in het gebied.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?