Hof van Twente langjarig beheer

Markeloseberg bij Markelo - foto: Studio Pothoff

Coöperatie Markelokaal streeft naar een zelfvoorzienende lokale economie. Markelokaal werkt samen om eerlijke producten van lokale bodem te telen, te verwerken en te gebruiken. De coöperatie gebruikt gronden van derden (particulieren, agrariërs, organisaties en overheid) voor het creëren van belangrijk gemeengoed, zoals gezond lokaal voedsel, gezonde bodem, natuur en landschap. En samen zorgen ze daarmee ook voor het landschap.

Toen op 4 november 2019 de eerste termijn van de bijdrage van Natuur voor Elkaar voor langjarig landschap beheer op de rekening van Markelokaal was gestort realiseerden we ons pas echt dat wat we in het bidbook “Marke(be)loont” hadden opgeschreven ook konden gaan uitvoeren. Een hele uitdaging om waar te maken wat we vol enthousiasme en idealisme hadden verwoord. Lokaal verantwoordelijk zijn voor publieke middelen waarbij bewoners zelf kenmerkende landschapselementen opnieuw aanleggen, herstellen en onderhouden.

De coöperatie Markelokaal heeft het initiatief genomen om daarmee aan de slag te gaan. Ondanks de beperkingen van de coronatijd hebben we heel wat van onze ambities waar kunnen maken. Akkertjes, hagen, bomen, bloemenweides, singels, houtwallen, bosjes hebben we aangepakt. Soms met professionele hulp, maar vooral met vrijwillige hulp van de deelnemers aan ons project. Op onze website www.markelokaal.nl laten we op ons dashboard zien hoe ver we zijn. Deze pilot is een doorlopend leerproces. Voortdurend zoeken naar hulp van vrijwilligers en deze inzetten waar ze goed in zijn en plezier aan beleven. Ook ondersteuning van bijvoorbeeld Landschap Overijssel en ervaringen van mooie initiatieven elders in het land helpen ons vooruit. Zoals we gewend zijn bij Markelokaal maken we ook gebruik van de ideeën die jongelui hebben door een onderzoeksvraag te laten uitwerken. Het meeste leren we echter in gesprekken met onze vrijwilligers tijdens het werk en straks als die klaar is onze “kuierkoare”, de werkkeet voor in het veld.

In ons landelijk gebied is het een uitdaging om agrariërs te betrekken. Vooral door het samen creëren van goede voorbeelden in de natuur hopen we ook hun kennis en hulp bij uitvoering in te kunnen zetten. De eerste initiatieven zijn hoopgevend.

Het is nog zoeken naar onze plek en de waardering in het grotere geheel van de overheid, bijvoorbeeld bij de gemeente Hof van Twente maar ook van grote instanties zoals landgoed Weldam, Staatsbosbeheer, waterschap en waterwinbedrijf.

De bijdrage van de provinciale overheid en het vertrouwen dat we krijgen om het op onze eigen nieuwe manier te doen is een geweldige stimulans om te laten zien dat we zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor de inzet van publieke middelen. De eigen bijdrage in de vorm van vrijwillige inzet is echter cruciaal om deze pilot te laten slagen. Met vrijwillige inzet en financiële middelen kunnen we de natuur de waarde geven die het verdient. Het lijkt of we de natuur tot nu toe hebben behandeld alsof ze gratis en grenzeloos is. Dat willen we met onze inzet veranderen. Door dit te meten gaan we de natuur waarderen, en wat we waarderen willen we ook goed beheren.

Uitnodiging: Kom kijken en luisteren wat doen en hoe we bezig zijn.

Jan ten Tije en Gerard Hazewinkel, Markelokaal, 5 april 2021

Gewoon met elkaar

Coöperatie Markelokaal streeft naar een zelfvoorzienende lokale economie. Samenwerken op basis van wederkerigheid om eerlijke producten van lokale bodem te telen, te verwerken en te gebruiken. Markelokaal gebruikt gronden van derden (paticulieren, agrariërs, organisaties en overheid) voor het creëren van belangrijk gemeengoed, zoals gezond lokaal voedsel, gezonde bodem, natuur en landschap.

Bekijk de website van Markelokaal
Dashboard realisatie doelen Markelokaal
Bekijk het dashboard

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?