IJsseldelta langjarig beheer

Kampen - foto: Nico Kloek

De IJsseldelta is een landschap om trots op te zijn. Erkenning als Nationaal Landschap en het daaruit voortvloeiende beleid leveren daar een bijdrage aan. Bestuurders, inwoners en ondernemers zijn overtuigd geraakt van de bijzondere waarde van dit landschap en van de mogelijkheden die dit biedt. Maar daarmee is het beheer van landschapselementen nog niet georganiseerd. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ zetten zich in voor het landschapsbeheer. Om dit te organiseren en financieren, hebben zij verschillende instrumenten gebruikt.

De campagne ‘Hart voor de IJsseldelta’ is geïntroduceerd om mensen aan te zetten mee te doen met landschapsbeheer. Ieder op zijn eigen manier. Daarnaast is het verhaal van de landschappelijke kwaliteiten en diversiteit aan landschapstypen middels een landschapsbiografie voor het voetlicht gebracht. De verhalen van de deelgebieden Mandjeswaard, Veldiger Binnenlanden en het rivierengebied zijn in deze samenwerking uitgewerkt. Hiermee wordt aan inwoners, ondernemers, overheden en andere partijen de pracht van het landschap getoond en daarmee de bereidheid aangeboord om er gezamenlijk in te investeren.

in het nieuws

Nieuwe impuls voor langjarig landschapsbeheer in buitengebied Zwolle

In de afgelopen 2 jaar is een Bidbook IJsseldelta Landschapsbeheer opgesteld, dat de basis vormt voor een nieuwe impuls voor het langjarig beheer van landschapselementen in het buitengebied van Zwolle. De provincie Overijssel en gemeente Zwolle investeren elk 150.000 euro om de landschappelijke kwaliteit van het Zwolse buitengebied verder te vergroten. Daarmee kan de stichting dit belangrijke werk voortzetten en uitbreiden en is er weer ruimte voor het aangaan van nieuwe beheerscontracten door particulieren in het buitengebied.

Lees het bericht op Zwolle Nieuws

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?