Lonneker langjarig beheer

Lönneker Laandleamn

Dat is de naam van het traject dat de inwoners van Lonneker (gemeente Enschede) zijn aangegaan om te komen tot een meerjarig landschapsbeheer voor het buitengebied. Bij dit traject krijgen ze ondersteuning van Kristianne van der Put en Karola Schröder die door het Landschapsfonds zijn aangesteld. Het Landschapsfonds heeft van de provincie Overijssel de gunning gekregen om via dit participatieve traject een bidbook te ontwikkelen. Zo, nu de kaders duidelijk zijn, kunnen we inzoomen op de bedoeling, de werkwijze en de stand van zaken van Lönneker Laandleamn.

Waarom een participatietraject om te komen tot langjarig landschapsbeheer?
Inwoners van Lonneker zijn nauw betrokken bij hun leefomgeving. Tijdens de verkennende gesprekken kwam naar voren dat er al diverse projecten zijn ontwikkeld en uitgevoerd door leden van de groengroep van de dorpsraad Lonneker. Een aantal braakliggende velden zijn opnieuw ingericht, landschapshekken, insectenhotels en bankjes zijn geplaatst en door het buitengebied kan over vele paden gewandeld worden. Menig wandelpad is gerealiseerd met dank aan de dorpsraad en veel vrijwillige inzet van inwoners van Lonneker. Wat mist is continuïteit van budget voor het beheer van deze gerealiseerde zaken. Inwoners vinden het belangrijk dat hun dorp en hun buitengebied de groene, landelijke waarden behouden. Als tegenwicht tegen de steeds verder oprukkende stedelijke bebouwing vanuit de stad Enschede. En vooral vanuit de stellige overtuiging dat groene ruimte belangrijk is voor iedereen. Samen werken aan afspraken voor de toekomst vinden mensen in Lonneker eigenlijk vanzelfsprekend.

Hoe gaat het?
Na een aantal verkennende gesprekken met de leden van de dorpsraad en de groengroep is er samen met hen een kerngroep geformeerd met een zo groot mogelijke diversiteit aan mensen. Boeren, burgers en buitenlui zijn vertegenwoordigd in deze kerngroep en met elkaar geven we vorm aan het traject. Mensen die elkaar anders nooit zouden spreken ontmoeten elkaar nu. Dat gebeurt nu nog via virtueel overleg, wat best uitdagend is om te doen. ’t Is beter dan niks doen, zei Matthie Kroezen onlangs, maar we erkennen dat de tussengesprekjes, de non-verbale signalen en de “oh ja, zie jij dat zo”, reacties, bij het kijken naar de plattegrond, in mindere mate zichtbaar zijn.

Werkwijze
We doen het ermee en het enthousiasme is er niet minder om. De discussies hebben zeker diepgang en ook de spanning tussen boeren en burgers is er. We zoeken samen een weg om de verschillende ideeën en gedachten over het buitengebied van Lonneker aan bod te laten komen. Het resultaat van de werkzaamheden door de kerngroep kunnen we uitsplitsen in vier vervolgactiviteiten voor dit traject.

  • Er is ruimte om wensen en dromen van mensen op te halen voor nieuw te ontwikkelen initiatieven
  • Er is behoefte aan structureel beheer voor reeds ontwikkelde landschapsinitiatieven.
  • Er is behoefte aan meer zichtbaarheid van bestaande locaties (parels van Lonneker)
  • De Boer Burger relatie is ook in Lonneker best spannend.

Samen met de kerngroep gaan we nu eerst aan de slag om de route waarlangs we inwoners van heel Lonneker uitnodigen om via de Landschap in Zicht methode hun wensen en dromen weer te geven. De andere zaken zullen we via andere methoden met leden van de kerngroep en betrokken inwoners van Lonneker verder uitwerken de komende maanden.

De eindresultaten geven we weer in het “Lönneker Laandleamn bidbook” dat we zullen presenteren aan de provincie Overijssel. Zodat we daarmee financiering kunnen realiseren voor het beheer en soms ook realisatie van de initiatieven uit dit participatie traject door boeren, burgers en buitenlui van Lonneker.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?