Notter Zuna langjarig beheer

Dit bidbook is geïnitieerd door de coöperatie Notter-Zuna. De coöperatie stelt zich tot doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna generatiebestendig te bevorderen. Zij houdt zich bezig met thema’s als wonen, landschap, zorg voor jong en oud en duurzame voorzieningen.

De coöperatie streeft er naar om alle (groepen van) bewoners als coöperatieleden te committeren aan een gezamenlijke ambitie voor onder andere het landschap. Binnen deze samenwerking hebben zij verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij is kennis overgedragen over het landschap, is geïnventariseerd wat er leeft onder de bewoners en welke wensen er zijn in relatie tot natuur en landschap. Dit heeft geleid tot concrete inrichtingsprojecten voor het versterken en uitbreiden landschapselementen en tot landschapsbeheer dat wordt gedragen door een betrokken buurtschap. Daarnaast is binnen dit bidbook uitgebreid stilgestaan bij de organisatiestructuur en financieringsmethoden voor het toekomstbestendig beheer, behoud en versterking van het landschap. Door de integrale- en ontwikkelgerichte benadering van de financiering wil de coöperatie op middel lange termijn selfsupporting zijn.

Samen naar een generatiebestendige en duurzame buurt
Coöperatie Notter Zuna
in het nieuws

Burgers bepalen zelf het landschapsbeheer in Notter-Zuna

Burgers uit Notter en Zuna hebben de handen ineen geslagen om zelf het landschapsbeheerplan voor de komende 20 jaar te ontwikkelen. Dat is bijzonder, want normaal bepalen de gemeente, de provincie en natuurorganisaties het beheer.

Lees het bericht en bekijk het filmpje op RTV Oost

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?