Salland langjarig beheer

Salland langjarig beheer, foto: Nico Kloek

Dit bidbook is geïnitieerd vanuit de Sallanddeal. Een netwerkorganisatie die werkt aan een vitaal platteland, actief op het gebied van landbouw, natuur, landschap en water en klimaat van Salland. Stichting kostbaar Salland is, vanuit de Salland deal, de trekker van dit bidbook.

In deze samenwerking is gericht gezocht naar locaties waar al mensen actief zijn op het gebied van natuur en landschap. Na deze inventarisatie is besloten vier deelgebieden nader uit te werken. Te weten: Lettele, Heino Raalte, Olst Zuid, en omgeving Lierderholthuis. De insteek van de verschillende deelgebieden is zeer divers.Ook worden kansen benut om nieuwe coalities te vormen, verbanden te leggen met niet-traditionele landschappelijke organisaties, zoals binnen de zorg, sport, consument en educatie. Hiermee wordt de relatie tussen mens en landschap versterkt. Een belangrijk onderdeel is het creëren van een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de burgers.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?