Steenwijkerland langjarig beheer

Weerribben - foto: Gonny Sleurink

Dit bidbook is geïnitieerd door de gemeente Steenwijkerland. Er is gekozen voor een samenwerking in het dorp Willemsoord en omgeving. Een dorp met een bijzondere geschiedenis, opgericht als één van de zeven koloniën van Weldadigheid. Willemsoord is een actief buurtschap, maar op het gebied van natuur en landschap is er nog niet veel georganiseerd.

Tijdens een fietstocht met de bewoners is bekeken en besproken wat de kenmerken zijn van het cultuurhistorische dorpslandschap en op welke wijze dit verbeterd kan worden. Dit was de eerste stap naar het vergroten van de betrokkenheid van bewoners. Het gezamenlijke doel is om de landschappelijke kenmerken die karakteristiek zijn voor Willemsoord te behouden en te versterken door afspraken te maken over het beheer van deze elementen. De werkgroep heeft de plannen verder uitgewerkt. Een glossy magazine neemt de bewoners en betrokkenen mee in het bijzondere landschap en de bijzondere geschiedenis van Willemsoord. Dit magazine vormt de opstap naar de vergroting van de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving. De samenwerking legt koppelingen met andere ontwikkelingen en onderwerpen om het landschapsbeheer mogelijk te maken. Met deze integrale aanpak willen zij het landschap beheren, versterken, financieren en organiseren, gedragen door haar bewoners.

Bewoners uit Willemsoord zetten samen de schouders eronder om karakteristieke landschapselementen van deze voormalige kolonie te behouden en beheren. Lees er alles over in het artikel uit ons magazine Natuurlijk Overijssel, maart 2020.

Willemsoord: Samen optrekken voor behoud van het landschap

Lees het laatste nieuws uit Willemsoord

Alle info met het laatste nieuws over dit project verschijnt ook online. Kijk op www.duurzaamwillemsoord.nl om op de hoogte te blijven van alle actuele info uit dit gebied.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?