Haaksbergen Het Möll'n Pad

Zuid Twente

Wandelen
11 km

Een historische wandelroute aan de zuidzijde van Haaksbergen. Het eeuwenoude kerkenpad van de Oostendorper watermolen naar de Pancratiuskerk in het dorp, is de rode draad. Het was vroeger een deel van de oude weg Haaksbergen- Eibergen-Vreden (D).

Toegankelijkheid

Een gevarieerde route, die ingekort kan worden, over straten, fietspaden en bospaden. Alleen toegankelijk voor wandelaars

Startpunt

Openbaar vervoer, Busstation Haaksbergen. Startpunt: VVV Blankenburgerstraat 40 , 7481 EB Haaksbergen. Beperkte parkeerruimte. Startpunt: Vakantiepark 't Stien'nboer. Scholtenhagenweg 42, 7481 VP Haaksbergen. Voldoende parkeerruimte.

Highlights op deze route:

 • 1

  Startpunt VVV

  Startpunt VVV

  De VVV is gevestigd in de oude jongensschool "Dorp" die op de monumentenlijst van de gemeente staat. De school is gebouwd in 1924. Daarvoor stond hier de textielfabriek van de firma Jordaan die omstreeks 1900 is afgebrand.

 • Horeca café en restaurant

  In het dorp zijn meerdere horecagelegenheden aanwezig.

 • RA voor de kerk en LA na kerk

  Rechts af voor de kerk en links na kerk

 • 2

  Pancratiuskerk

  Pancratiuskerk

  De oudst bekende vermelding van de parochie Haaksbergen dateert uit 1188, toen verschillende boerderijen genoemd werden in het goederenregister van graaf Hendrik van Dalen als liggende in de "Parochie Hockesberghe".

  Spanjaarden

  De Toren werd gebouwd omstreeks 1565, waarvan het jaartal getuigt dat rechts van de ingang is aangebracht. Volgens overlevering zou de koning van Spanje, Philips II, opdracht hebben gegeven voor de bouw om een verdedigbaar punt te hebben. De 80-jarige oorlog staat voor de deur.

 • Oversteek zebrapad Eibergsestr

  Oversteek bij zebrapad Eibergsestraat en Molenstraat vervolgen

 • Oversteek Rondweg

  Oversteek Rondweg in bocht naar links

 • Rechts af door poort

  Rechts af door poort

 • 3

  De Vriejer

  De Vriejer

  Een eeuwen oud boerderijtje met een merkwaardige naam. Lang gelden woonde hier een zekere Hendrik met de bijnaam "Vriejer of Vrijer". Hij kreeg deze naam omdat hij veel op het vriejerspad was. Hendrik kon maar geen vrouw vinden. Op latere leeftijd is hij toch gehuwd.

 • RA na IVM langs vijver

  Rechts af na IVM tuin en links langs vijver

 • 4

  Dievelaarsschuur

  Dievelaarslaantje

  Aan dit laantje ligt wel een heel bijzondere schuur (na 50 m links) de Dievelaarsschuur. Oorspronkelijk is de schuur gebouwd in het Haaksbergerveen door de Haaksbergse steen-en pannenfabrikant Dievelaar om de gestoken turf te laten drogen.

  Dievelaarsschuur

  Dievelaarsschuur

  Nu is het een onderkomen voor de padvinders van Scouting Han Jordaan. Deze vereniging is genoemd naar Han Jordaan die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven is gekomen.

 • LA na hek linkerhand

  Links af na hek linkerhand

 • 5

  Kinderboerderij

  Kinderboerderij

  De voormalige boerderij van de familie Te Lintelo. "de Boschplaats" bleek een goede locatie te zijn. In 1975 werd de heer H. Tjoonk aangesteld als beheerder-dierenverzorger. Het arriveren in datzelfde jaar van drie dwerggeitjes was het aarzelende begin van de kinderboerderij Scholtenhagen.

 • R aanhouden en na 40 m LA

  Rechts aanhouden en na 40 m links af

 • RA Dievelaarslaantje

  Rechts af Dievelaarslaantje

 • LA Scholtenhagenweg

  Links af Scholtenhagenweg

 • 6

  Groot Scholtenhagen

  Groot Scholtenhagen

  De geschiedenis van het Landgoed met boerderij "Het Hagen" als middelpunt gaat maar liefst terug tot 1284. In 1886 kwam het geheel in handen van de Haaksbergse textielfabrikant Willem Hendrik Jordaan, die hier een park liet aanleggen. www.scholtenhagen.nl

  Muziekkoepel

  Deze muziekkoepel was bestemd om de Haaksbergen een ontspanningsoord te geven na een dag van hard werken.

  Jordaan

  Willem Hendrik Jordaan geboren op 10 maart 1828 en overleden op 10 april 1902.

  Na zijn overlijden in 1902 schonk hij "Het Hagen" met alle gebouwen en ruim 61 ha grond aan een nieuw op te richten stichting, bestemd voor de Haaksbergse ingezeten. In de afgelopen 100 jaar heeft Haaksbergen hier een hele reeks recreatieve en sport-voorzieningen kunnen bundelen.

 • Horeca Scholtenhagen

  Horecagelegenheid Scholtenhagen. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen. Website Groot Scholtenhagen: http://www.scholtenhagen.nl/

 • Oversteken door poort park in

  Oversteken en door poort park in na 40 m

 • Einde pad over parkeerplaats

  Einde pad in park rechts aanhouden over parkeerplaats

 • Einde parkeerplaats R A

  Einde parkeerplaats voor houten gebouw Schutterij rechts af

 • LA schaatsbaan

  Links af voor schaatsbaan

 • LA Laarveldsweg

  Links af Laarveldsweg

 • RA pad langs Scholtenhagenweg

  Rechts af pad langs Scholtenhagenweg

 • 7

  Theeschenkerij Jordaan

  Theeschenkerij bij de Camping Stien'nboer

  Dit mooie huis stond voor kort aan de Fazantstraat, midden in Haaksbergen. Daar werd het huis rond 1922 gebouwd door textielfabrikant Jordaan als woning voor zijn kaderpersoneel. In 2011 is het op de huidige plek herbouwd. Nu heeft het een functie van theeschenkerij annex expositieruimte. Het karakteristiek industriële erfgoed symboliseert een stukje textielverleden van Haaksbergen en de plaats van de familie Jordaan daarin.

  Camping Stien'nboer

  Camping Stien'nboer genoemd naar de vroegere bewoner Koppelman die de naam heeft meegebracht van de buurtschap Brammelo waar ze voordien woonden.

 • Horeca theeschenkerij Jordaan

  Voor openingstijden zie: www.theehuisjordaan.nl

 • LA na theeschenkkerij

  Links af na theeschenkkerij

 • RA na gebouw

  Rechts af na gebouw golfclub Het Langelo en pad volgen

 • LA na brug

  Links af na brug

 • La Watermolenweg

  Links af Watermolenweg

 • 8

  Oostendorper Watermolen

  Oostendorper Watermolen

  De uit 1548 daterende dubbele watermolen (koren-olie) is door zijn ligging en entourage een inspiratiebron voor schilders en fotografen. Bovendien fungeert de molen als een ideale pleisterplaats voor rustzoekers.

  Bakoven

  De molen is geopend van 1 april tot 1 oktober van 14.00 -17.00 uur. Voor openingstijden zie: www.haaksbergsemolens.nl U bent er van harte welkom. In de bakoven wordt nog steeds van het gemalen graan brood gebakken.

 • Horeca restaurant Watermolen

  Restaurant Bi'j de Watermölle (watermolen). Voor openingstijden: www.watermolle.nl

 • 9

  Buurserpot

  Buurserpot

  De in ere herstelde Buurser pot vaart vanaf mei tot oktober over het water waar het vrachtscheepje vanaf de 15e eeuw tot de eerste helft van de negentiende eeuw ook heeft gevaren.Voor informatie over de Buurserpot zie: http://www.vvvhaaksbergen.nl/nieuws/507/Buurser-pot-te-water!/

  Buurserpot

  Buurserpot wordt ook wel Waterspreeuw genoemd.

 • RA Korenmolenweg

  Rechts af na horeca Korenmolenweg

 • Bij huisno 14 RA en 2x links

  Bij huisno 14 Korenmolenweg rechts af en 2 x links aanhouden

 • 10

  Hasseltweg

  Hasseltweg

  Aan deze weg liggen verschillende oude boerderijen die gerestaureerd zijn. Een van die boerderijen is een karakteristieke boerderij met gevelsteen uit 1732. Deze boerderij kent een onderkelderde bovenkamer; de kelder deed ooit dienst als bierkelder. En dat niet voor niets want het pand had door de ligging aan de route Haaksbergen-Eibergen-Vreden ook de functie van herberg. Op het erf is nog een authentieke schaapskooi te zien. Tijdens de wandeling komt men nog een soortgelijke schaapskooi tegen.

  Hasseltweg

  Hasselt Wöner

  Eén van de verbouwde woningen aan de Hasseltweg

 • Einde pad rechts af Hasseltweg

  Einde pad rechts af Hasseltweg

 • RA Molenveldweg

  Rechts af Molenveldweg

 • 11

  Erve Plodders alias Pasman

  Ploddershuis

  "Pasman" is een eenvoudig Twents boerderijtje. Het woongedeelte stamt uit de 18e eeuw, het bedrijfsgedeelte uit de 19e eeuw. Bijzonder aan dit plekje is de erfbeplanting. Deze is nog origineel, met ondermeer een boomgaard met uit oude vruchtbomen en een grote lindeboom voor de woning, die zorgt nog steeds voor zonwering.

  Vanaf hier kan men de route inkorten door links af te gaan waar men tevens langs de Mariakapel komt.

 • Verkorte route (Molenveldweg)

  Wil men de verkorte route lopen dan hier 2 keer LA en vervolgen RA (Hasseltweg) en vervolgens links af Morsinkhofweg en je zit weer op de route.

 • 12

  Mariakapel

  Mariakapel

  Echt Twents, zijn de Mariakappeltjes die je overal in Twente tegen kan komen. Mariakapellen zijn plekken van rust en bezinning, bedoeld om Maria te vereren. Deze kapel is in 1958 gebouwd in opdracht van pastoor Dijkman van de Lourdeskerk.

  Mariakapel

  Mariakapel

  In 2015 is met geld van de Vriendenkring van de Lourdeskerk het kapelletje verbouwd zoals het nu is. De oude kapel is in de nieuwe verwerkt, op de foto duidelijk te zien. Het Mariabeeld is na vernieling gerestaureerd. De grond is beschikbaar gesteld door familie Lubberink van de Bekkevosweg.

 • LA na brug

  Links af na brug kade Buurserbeek

 • 13

  Buurserbeek

  Buurserbeek

  De Buurserbeek liep oorspronkelijk door het dorp Haaksbergen. Langs de Klaashuisstraat en zuidelijk langs de Oosterstraat (de huidige Von Heijdenstraat). Sporen van de beek zijn in 2010 aangetroffen bij opgravingen. In latere jaren is de nieuwe beek gegraven zoals deze er nu ligt. Het was een scheepvaartverbinding naar de stad Deventer.

 • 14

  Blekerij Ten Hoopen

  Blekerij Ten Hoopen en Jordaan

  Plattegrond waarop te zien is dat hier twee stoomblekerijen stonden van respectievelijk van Ten Hoopen en Jordaan

  Fabriekje ten Hoopen

  In het jaar 1857 werd hier aan de Buurserbeek in de buurschap Honesch een natuurbleek aangelegd door Derk Jan ten Hoopen. Hij was afkomstig van de firma A.J. ten Hoopen & Zn. te Neede en pachtte de grond de eerste dertig jaren van de marke Haaksbergen en Honesch. Zijn bedrijf, dat de naam zou krijgen van firma D.J. ten Hoopen, hield zich bezig met bleken en blauwverven. In 1891 stichtte hij met zoon Arend Jan Petrus de firma D.J. ten Hoopen & Zoon. Bij de bleek werd een weverijtje gebouwd met een 20-tal getouwen, waarop linnen en halflinnen stoffen werden geweven. In 1898 bouwde Ten Hoopen een nieuwe fabriek aan de Stationsstraat. De blekerij/ververij werd pas in 1932 overgebracht naar het dorp. Op de bleek werden bijna alle bedrijfspanden gesloopt. Alleen een bleekhuis bleef gespaard en tot daglonersboerderijtje verbouwd. In 1949 is dit herbouwd tot woning.

 • LA over brug en RA na 100m

  Links af over brug Buurserbeek en rechts af na 100 m (oude vuilnisbelt) en vervolgens aan het einde pad links af langs kade beek.

 • 15

  Verfhuisje Jordaan

  Interieur verfhuisje Jordaan

  Tot 1912 bevond zich hier aan de Buurserbeek de oude blekerij van de firma Jordaan. Het fabriekspand werd later omgebouwd tot villa. Vanaf 1922 dient het zo als woning van de textielfabrikant Jordaan.

  Verfhuisje Jordaan

  Op het landgoed bevindt zich nog een origineel verfhuisje.

 • RA over brug en LA hoge wal

  Rechts af over brug en Links af over hoge wal

 • 16

  Aardappelkelder

  Aardappelkelder

  Vanaf midden van de 18e eeuw werden in Nederland aardappelen, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, verbouwd en gegeten. De aardappels moesten ’s winters vorstvrij worden opgeslagen om bevriezing te voorkomen. Vandaar dat her en der aardappelkelders verschenen. Hier staat een aardappelkelder, rond 1950 gebouwd als opvolger van een aardappelkuil. Het bijzondere is dat de muren zijn opgetrokken uit kalkzandsteen. De kelder werd in 2007 grondig gerestaureerd.

 • LA Huttenweg

  Links af Huttenweg.

 • LA langs sloot

  Links af langs sloot

 • RA voor beek 2X LA bij brug

  Rechts af voor Buurserbeek, links af over brug en vervolgens links af langs beek.

 • 17

  Harvelderschans

  Harvelderschans

  In het heidegebied van Haaksbergen bevindt zich een schans uit de Tachtigjarige Oorlog. Het is een eenvoudige veldschans met vaste afmetingen, ook wel Duitse schans genoemd. In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kwamen de Nederlanden in opstand tegen de katholieke Spaanse overheersers.

  Harrevelderschans

  Enkele jaren geleden heeft men het hier helemaal opgekapt. Wil men meer weten over deze schans ga dan naar de volgende link. http://www.regiocanons.nl/overijssel/twente/haaksbergen/harrevelderschans-

 • Verlaat de kade en ga links af

  Verlaat de kade en ga links af rijwielpad

 • 18

  Hoge Es (Honesch)

  Hoge Es (Honesch)

  Deze hoge es is ontstaan na de laatste ijstijd. Het is een dekzandrug waar het grondwater vrij hoog staat doordat de onderlaag bestaat uit keileem. De boeren uit de omgeving maakten gebruik van het hoger en droger gelegen land en gebruikten het als akker. Dankzij de eeuwenlange bemesting met potstalmest krijgt een es de mooie bolle vorm. Van hier heeft men zicht op de Buurserstraat

 • Einde pad RA, LA Rosinkweg

  Einde pad rechts af en vervolgens links af Rosinkweg

 • 19

  Schaapskooi

  Schaapskooi

  Tot vóór 1974 verkeerde deze schaapskooi uit de 18e eeuw in zeer vervallen toestand. Enkele jaren daarvoor maakte het bouwwerk deel uit van het erve Rosink. Boerderij Rosink brandde in de nieuwjaarsnacht van 1971-1972 af. De schaapskooi is inmiddels fraai gerestaureerd.

 • RA voor schaapskooi

  Rechts af voor schaapskooi

 • RA Morsinkhofweg

  Rechts af Morsinkhofweg

 • Oversteek Rondweg RA en LA

  Oversteek Rondweg rechts af en weer links

 • Oversteek R & L volg wandelpad

  Oversteek Margrietstraat rechts af en volg links af wandelpad.

 • LA Marijkestraat na 30 m RA

  Links af Marijkestraat na 30 m rechts af wandelpad

 • RA weg oversteken RA

  Rechts af weg oversteken bij bustation. Rechts af Schoolstraat

 • LA Von Heijdenstraat RA kerk

  Links af Jonkheer Von Heijdenstraat rechts af voor kerk en na circa 100 m eindpunt bereikt

Colofon: Deze route is gemaakt door Gerard Vaanhold i.s.m. Historische Kring Haaksbergen, wandelvereniging DIO, gemeente Haaksbergen, Landschap Overijssel.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?