Trailrun Reestdal: Spookmeer

Vechtdal / Reestdal

Trailrunnen
9 km

Het parcours: slingerende bos en ruiterpaden door de Haardennen, Heuvelenbosch, het Spookmeer en 't Belevingspad Bas de Das. Gebruik van een smartwatch wordt aanbevolen. Vanwege beperkte instructie, de routelijn goed volgen. Informatie in de app is ook na of voor het trailrunnen te bekijken.

Toegankelijkheid

Voor 95 % onverharde, heuvelachtige paden. Soms wat drassig en/of mul zand.

Startpunt

Startpunt: Reestdal Outdoor, De Haar 5, 7707 PE Balkbrug. Parkeer de auto op het gras aan klinkerweg of op het terrein van Camping 't Reestdal. Receptie & kantine geopend tijdens het campingseizoen.

Highlights op deze route:

 • Trailrun Reestdal: Spookmeer

  Vanaf Reestdal Outdoor linksaf naar Proefkamer het Reestdal. Verlaat het campingterrein naar rechts tot Wandelknooppunt A25. Run rechtuit breed zandpad op. In het bos passeer je keuzepunt A23 tot voorbij A22. Instructie Haardennen - Huizingerwijk.

 • Proefkamer het Reestdal

  Een sfeervolle pleisterplaats direct aan de rode route van landschap Overijssel. Daniel Poolman heeft de ambitie om het Reestdal culinair op de kaart te zetten. De kennis van Daniel, op het gebied van gezonde en natuurlijke voeding, sluit perfect aan bij de activiteiten van Reestdal Outdoor.

  Proefkamer het Reestdal
 • Wandelkeuzepunt A25

 • Wandelkeuzepunt A23

 • 1

  Vipera verbindt

  Dennen op hoogte

  U loopt hier natuurgebied De Haardennen in. Het woordje 'haar' betekent hoogte en zoals u ziet staan op de armere zandgronden die iets hoger liggen inderdaad dennen. In de Haardennen heeft de afgelopen jaren het project 'Vipera verbindt' plaatsgevonden.

  Bedreigde soorten krijgen kansen

  Tijdens het project zijn heide en hoogveentjes weer met elkaar verbonden door bos te kappen. Zo is het leefgebied van bedreigde diersoorten uitgebreid. bijzondere soorten als adder (vipera), levendbarende hagedis, kamsalamander, heideblauwtje en klokjesgentiaan profiteren hiervan.

 • Wandelkeuzepunt A22

 • 2

  Historie Haardennen

  Waarom de naam 'Haardennen'

  Waarom dit natuurgebied de naam 'Haardennen' kreeg laat zich gemakkelijk raden. 'Haar' betekent 'hoogte' en met de dennenbomen er op ontstond de naam 'Haar'dennen.

  Stuifduinen 'Haardennen'

  Doordat de heidevelden werden overbegraasd en er teveel werd afgeplagd ontstond hier een voedselarm milieu waar zand aan de oppervlakte kwam. Door de wind verplaatste het zand en vormde zo stuifduinen. Maar 'Haardennen' is ook een uniek stukje bos met (natte)heide, vennetjes en zandruggen.

 • Haardennen - Huizingerwijk

  Kies heidepaadje rechts. Op splitsing rechtsaf tot markering wandelnetwerk. Sla linksaf. Run over houten brugje A21. Koers rechts langs afwateringssloot tot eerste afslag links. Instructie Huizingerwijk - Visvijver.

 • Wandelkeuzepunt A21

 • 3

  Huizingerwijk & Veengaten

  Historie Huizingerwijk

  Kijkend naar de Huizingerwijk, nu een smalle een sloot, kun je je moeilijk voorstellen dat er druk werd gevaren door boeren op een zogeheten 'zomp' tussen het buurtschap Den Huizen en het kanaal De Dedemsvaart. Op deze zomp, een plat schip met weinig diepgang, kon de boer schapen en turf vervoeren.

  Natuurwaarden veengaten

  Voor de natuurwaarden van de veengaten & veenputten is goed onderhoud zeer belangrijk. Wanneer er veel zonlicht op de grond komt, kan er een mooi biotoop ontstaan voor planten en dieren. Misschien voelt de (heide-/groene)kikker zich hier dan ook wel thuis. NWG de Reest zet zich hiervoor in.

  Natuurwerkgroep de Reest
 • Huizingerwijk - Visvijver.

  Run links omhoog tussen houten paaltjes. Op duidelijke kruising voor heuvel rechtsaf. Je kruist een schelpen(fiets)pad. Op breed (ruiterpad) linksaf tot fietspad voor bosrand. Instructie Visvijver - Heuvelenbosch.

 • 4

  Het Heuvelenbosch

  Ontdek het Heuveltjesbosch

  Je staat nu in het Heuveltjesbosch. Zie jij ook het verschil in bos met de Haardennen? Eigenlijk laat het zich gemakkelijk raden. De zogeheten 'Veentjes' zie je in het Heuveltjesbosch niet meer zo goed. Daarom leggen we het uit... Wat je hier wel goed kunt doen, is... boomtikkertje! Zin?

  Voorveentjes en Achterveentjes

  In beide bossen waren er kleine veengebiedjes, met een vrij dikke veenlaag, bekend onder de naam Voorveentjes en Achterveentjes. Die veenlaag was soms met wel meer dan een meter met zand onder gestoven, waardoor het onderliggende veen werd samengeperst. Dit leverde turf op van goede kwaliteit.

 • Visvijver - Heuvelenbosch

  Links aanhoudend bospad op. Volg dit heuvelige pad tot op het ruiterpad (voormalige Trambaan). Run rechtuit het smalle pad op en koers over een paar heuveltjes tot A20. Kies bospaadje langs de bebouwing rechts tot eerste afslag. Instructie Zwembad.

 • Wandelkeuzepunt A20

 • Zwembad

  Sla linksaf. Houd het bospad links aan tot duidelijke kruising. Naar rechts achteringang Heuveltjesbosbad. Koers rechtuit en neem de eerste heuvel links. Run dit slingerende pad uit tot duidelijke kruising. Instructie Heuveltjesbos - Meppelerweg.

 • 5

  Heuveltjesbosbad

  Toen: recreatieplas/kanovijver

  Balkbrug: het Heuveltjesbosbad werd in 1937 aangelegd als kanovijver in de prachtige bosrijke omgeving genaamd Heuvelenbosch. Een prachtplek voor een zwembad dat in de beginjaren 50 zich ontwikkelde als het Heuveltjesbosbad Balkbrug tot het prachtige, hedendaagse zwembad.

  Mooiste zwembad Nederland 2015

  Heuveltjesbosbad Balkbrug
 • Heuveltjesbos - Meppelerweg

  Run rechtsaf tot op verhoogd ruiterpad (voormalige Trambaan). Sla rechtsaf. Koers rechtuit tot op het fietspad, Meppelerweg. Naar links over brug tot klaphekje. Instructie Meppelerweg - A26.

 • 6

  Voormalige trambaan

  Historie trambaan

  Waar je nu op loopt, een hoger gelegen recht (ruiter)pad, lag vroeger een trambaan. Er ging van 1905 een tram vanuit Balkbrug richting De Wijk/Meppel. Door de opkomst van de vrachtwagens werd rond 1947 de D.S.M. en de Spoorwegmaatschappij Balkbrug-Meppel opgeheven.

 • Meppelerweg - A26.

  Na brug door klaphekje, een ruiterpad. Run dit slingerende natuurpad naar rechts aanhoudend uit., A26. Volg het wandelnetwerk rechtsaf richting Den Huizen en Rabbinge tot voorbij A38. Instructie Spookmeer - Wildenberg.

 • 7

  Natuurbelevingspad

  Natuurbelevingspad

  Aan dit pad, na de winter weer vol varens en mossen, hangen her en der verspreid nestkastjes aan de bomen. Een initiatief van NWG de Reest in samenwerking met Landschap Overijssel. Aan de rand van het bos zijn soms reeën te spotten.

  Natuurwerkgroep de Reest
 • Wandelkeuzepunt A26

 • Wandelkeuzepunt A27

 • 8

  Buurtschap Den Huizen

  Buurtschap Den Huizen

  Den Huizen dateert uit de twaalfde eeuw. In deze tijd leefden mensen en vee nauw samen onder één groot dak. Boeren vestigden zich hier op de hogere gelegen dekzandruggen aan de randen van het beekdal en vormden toen kleine, agrarische gemeenschappen; een buur(t)schap.

 • Wandelkeuzepunt A33

 • 9

  Buurtschap Rabbinge

  Beheerboerderij Rabbinge 4

  Het Drentse Landschap probeert de terreinen op een natuurlijke manier te beheren. Net als ‘heel lang geleden’ grazen er weer honderden runderen/schapen in de natuurgebieden, waaronder het Reestdal. Het beheer van deze gebieden wordt vanuit zogeheten beheerboerderijen gedaan.

  Beheer met eeuwenoude wetten

  Het vee graast op de weilanden in de beekdalen en op het veld. De wintervoorraad hooi komt van de nattere groenlanden. De mest wordt in de stal verzameld en later op de akkers ondergeploegd. Op de akkers wordt graan verbouwd, die vervolgens deels als krachtvervoer voor het vee wordt gebruikt.

  Het stro wordt weer in de potstal gebruikt. Als in het najaar een deel van de runderen naar de slager gaat, is de cirkel rond. Het woord 'potstal' is ontleend aan een opeenstapeling van stro en koeienpoep (oppotten van). Je ziet ook een kleinere 'potstal' onder de hooimijt, zogeheten 'Steltenberg'

  Rustpunt Rabbinge 4

  Bij sommige particulieren, vaak idyllisch gelegen in het Reestdal, kom je een bord tegen waarop RUST.NU. Je mag dan bij zo'n selfservice je eigen (warm)drinken maken en hiervoor geld in het potje doen. Soms is er ook een versnapering. De prijslijst staat in de 'koffiekast'.

 • Wandelkeuzepunt A37

 • Wandelkeuzepunt A38

 • 10

  Spookmeertje

  Ahh, witte wieven..

  Hier ziet u een veenplas die de mensen uit de buurt de veelzeggende naam Spookmeer gaven. Het oude verhaal wil dat je er ’s nachts de kans loopt een spookachtige gedaante uit het water te zien verrijzen die je met zijn knekelhand naar de diepten van het meer probeert te lokken... Klik op de link.

  Spookmeer op de Wildenberg

  Turf

  De plas is waarschijnlijk ontstaan doordat het water in de diep uitgestoven laagte bleef staan. Het veen dat in het ondiepe water ontstond, is door minder bijgelovige lieden als turf uit het Spookmeer gestoken.

  Goed kijken

  Meestal ligt het spookmeertje er heel rustig bij. Als je goed kijkt (en even blijft kijken, want hij duikt regelmatig onder) zie je hier regelmatig de dodaars. Een heel klein familielid van de fuut die zijn naam dankt aan zijn pluizige kontje.

 • Spookmeer - Wildenberg

  Sla linksaf. Houd op het mulle zand links aan. Verderop run je langs een bankje. Run rechtdoor tot op een halfverhard pad. Sla linksaf tot A40. Run links tot kruising. Instructie De Wildenberg - De Wheem.

 • Wandelkeuzepunt A40

 • De Wildenberg - De Wheem

  Run rechtsaf en links aanhoudend langs erfgoedlogies De Wildenberg. Passeer houten afsluitboom en koers tot meersprong van paden. Sla rechtsaf langs verdiept pad (voormalige Kerkenpad). Volg wandelnetwerk tot A30. Instructie De Wheem - De Haar.

 • 11

  Boerderij De Wildenberg

  Boerderij de Wildenberg

  Al halverwege de veertiende eeuw wordt in de archieven van het klooster van Dickninge (De Wijk) melding gemaakt van 'De Wijldenbarghen', oftewel de woeste berg. Van oudsher werden vanuit de boerderijen in het gebied Wildenberg-Rabbinge de eenmansessen of kampen bewerkt.

  Van modern naar authentiek

  Boerderij De Wildenberg kent een roerige geschiedenis, die gekenmerkt wordt door een groot aantal verbouwingen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat hier in de tweede helft van de twintigste eeuw grote mestsilo's, een loopstal voor honderden koeien en een moderne bungalow hebben gestaan. En NU?

  Erfgoedlogies De Wildenberg

  Teken van welvaart

  Beuken- en Kastanjebomen in de voortuin waren een teken van welvaart, maar boden ook de nodige beschutting tijdens een warme zomerdag. Weetje: Het bladerdak van de bomen vormen een natuurlijke parasol, handig toch? Vaak zie je bij een boerderij ook een bakhuisje.

 • Wandelkeuzepunt A31

 • 12

  Reestkerk

  Geschiedenis Oud-Avereest

  De kerk van het buurtschap (gehucht, streekdorp) Avereest kent een lange geschiedenis. Het is in de 12e eeuw ontstaan op een hoge zandrug door ontginningen van de woeste gronden langs het riviertje de Reest. Tegenwoordig hoort Oud Avereest bij de plaats Balkbrug, gemeente Hardenberg.

  Parochie Oud-Avereest

  De parochie Avereest omvatte buurtschappen aan beide zijden van de Reest, zowel in Drenthe als Overijssel. Aan het begin van de 17e eeuw werd de kerk protestants. Doordat de kerk o.a. onderdak bood aan soldaten, werd het gebouw er niet beter op. Het gebouw stortte in 1635 in, maar werd vernieuwd.

  Kerk Oud-Avereest 19e eeuw

  In de 19e eeuw was er weer sprake van verval. Na veel gesteggel werd rond 1851 uiteindelijk besloten tot nieuwbouw en wel op de huidige plek. De Reestkerk van nu kreeg in 1852 een torentje. Het kerkorgel kwam later, in 1866. De boer van De Weeme was toen tevens de dominee.

  St. Vrienden van de Reestkerk

  Om de Reestkerk te behouden, is in het voorjaar van 2010 de stichting 'Vrienden van de Reestkerk' in het leven geroepen. De stichting heeft als voornaamste doel om de kerk, inmiddels een Rijksmonument, in stand te houden. In de kerk zijn van september-april ook concerten te horen.

  Concerten in de reestkerk
 • Wandelkeuzepunt A30

 • 13

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Bezoekerscentrum 'De Wheem' van Landschap Overijssel is een goed begin- of eindpunt van een middagje Reestdal. In deze fraaie boerderij, midden in het Reestdal, is van alles te beleven. Behalve mooie exposities vind je er een leuke winkel en kun je er terecht voor een kopje koffie met wat lekkers.

  Reestdal havermout-appeltaart

  Een specialiteit van De Wheem is deze heerlijke taart.

  Speelnatuur

  Kinderen kunnen zich hier vermaken in de dassenburcht of op het spannende Speelnatuurpad achter De Wheem. Regelmatig zijn er bij De Wheem leuke (kinder) activiteiten!

  Openingstijden De Wheem
 • De Wheem - De Haar

  Na Bezoekerscentrum De Wheem van Landschap Overijssel run je na de beukenhaag links en rechtsaf over parkeerplaats. Na Vlindermuur over vonder linksaf. Run rechts langs de poel tot bosrand. Volg links 't wandelnetwerk tot eindpunt Reestdal Outdoor.

 • 14

  Insectenhotel

  Wie logeren er in het insectenhotel?

  Dit 'hotel' is speciaal gebouwd voor insecten. Doordat er verschillende materialen zijn gebruikt, kunnen lieveheersbeestjes, vlinders, oorwormen en pissebedden hier prima logeren. Soms zitten er ook bijen en wespen.

  Beschutte plaats

  Doel van dit hotel is het bieden van een warme en beschutte plek, waardoor insecten hier goed kunnen schuilen. En het is een leuk 'gebouw' om naar te kijken: het is zo gemaakt dat je de insecten goed ziet, maar van binnen is het donker genoeg voor de insecten om zich er prettig te voelen.

 • 15

  De Vlindermuur

  De Vlindermuur

  Na de greppeloversteek zie je links op de parkeerplaats een heel bijzondere muur staan. Op het bordje staat voor wie dit muurtje is gemaakt. Wanneer je richting de boerderij kijkt, zie je links ook het kleinste hotel staan.

 • 16

  Kikkerpoel

  Een kijkje bij de kikkerpoel.

  Kikkers voelen zich thuis in kleine, ondiepe waterplassen. In een kikkerpoel vinden ze eten en kunnen ze zich voortplanten. Water trekt insecten aan; het favoriete voedsel van de kikker.

  Padden, salamanders, libellen

  Het is een kleine poel, maar op sommige plekken is het water toch dieper dan één meter. Naast kikkers zitten er ook padden en salamanders in. Ook voor sommige andere dieren, zoals libellen, is de poel een geschikte omgeving.

 • Wandelkeuzepunt A29

 • Wandelkeuzepunt A28

 • Survivalbaan

Colofon: Groep Trailrun Reestdal: Tineke Poortman in samenwerking met Landschap Overijssel en Patrick Bloemberg van Reestdal Outdoor.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?