Behoud en uitbreiding van de heide met dank aan de schaapskudden

Schaapskudde, Willem Heijdeman

Het areaal heide neemt toe. Dat is zeer positief en iets waar wij als landschapsorganisatie samen met vele partners al jaren aan werken. Het beheer van onze heideterreinen doen wij al tientallen jaren met schaapskuddes. De schapen voorkomen dat de heide dichtgroeit met gras en boompjes en grazen ze lang op één plek, dan wordt de begroeiing korter. Daarnaast zijn schapen goed voor de biodiversiteit; ze verspreiden zaden in hun vacht en ze zorgen met poepplekken en looppaden voor variatie in de heide. Hier vaart de natuur wel bij.

Schaapskudde in Bergvennen Brecklenkampse Veld

Vanaf de zomer 2021 graast de kudde van schaapsherder José Dood en schapendrijver Jim, in natuurgebied Bergvennen Brecklenkampse Veld. Door het selectieve graasgedrag van de Schoonebeeker heideschapen wordt voorkomen dat de heide dichtgroeit met gras en boompjes en krijgen zeldzame plantensoorten meer kans.

Meer info over de kudde

Sylvester voegt zich bij de kudde op de Lemelerberg

Op oudejaarsdag is toekomstige schapendrijver Sylvester geboren! Deze prachtige Border Collie gaat mee op pad met schaapsherder Anita Wichers om de ruim 235 Veluwse heideschapen te hoeden. Een mooie uitdaging en volgens Anita kan hij niet wachten om samen met Queen en Wheely de Lemelerberg over te gaan! Anita vertelt over de eerste periode met pup Sylvester.

Lees hier verder
Ron Feijen

Nieuwe schaapskudde op de Lemelerberg

Onze eigen kudde op de Lemelerberg is te klein om het oppervlak aan heide goed te begrazen. De kudde wordt daarom geholpen door een inhuurkudde van ongeveer 300 schapen, eigendom van Schapen Grazerij Bornerbroek met als een van de vaste herders José Dood. Met deze constructie kunnen we de huidige kudde aanhouden en toch het heidelandschap met oog voor de biodiversiteit beheren. De 300 nieuwe schapen gaan de zuidhelling van de Lemelerberg begrazen. De oorspronkelijke kudde van Landschap Overijssel zal de Archemerberg blijven begrazen. Vanaf eind april/begin mei 2021 zullen beide kuddes op de berg te vinden zijn.

Lees hier het volledige artikel
Willem Heijdeman

Zeldzaam ras

Sinds 1979 voorkomt een kudde van zo’n tweehonderd Veluwse heideschapen dat de Lemelerberg dichtgroeit. Het Veluws heideschaap behoort tot de zeldzame huisdierrassen. Het is een opvallend groot, hoogbenig schaap dat flinke afstanden kan lopen. Eén van de eigenschappen van heideschapen is dat ze kunnen leven van schrale heidevegetatie, wat ze uitermate geschikt maakt om te worden ingezet voor de begrazing van de Lemelerberg. De inhuurkudde bestaat uit Schoonebeeker heideschapen en Groot heideschapen. Net als de oorspronkelijke kudde zijn dit zeldzame huisdierrassen.

De wolf keert terug naar Nederland

Het hart van natuurliefhebbers gaat daar sneller van kloppen: de wolf is een prachtige verschijning en kan zeker een rol spelen als natuurlijke predator in het totale ecosysteem. Een winst voor onze natuur. Maar er is ook angst, met name onder dierhouders. In ons land zijn we vergeten hoe we met grote roofdieren moeten leven. We zullen onze dieren moeten beschermen om te voorkomen dat ze ten prooi vallen aan een wolf. Een wolf komt graag makkelijk en risicoloos aan zijn eten, net als elk ander dier trouwens. Een onvoldoende beschermde kudde schapen is dan ook onweerstaanbaar. Een simpele afrastering of soms zelfs enkele dunne draadjes, volstaan niet. Daar kruipt hij onderdoor of springt hij overheen. Net zoals loslopende honden of vossen ook kunnen doen.

Lees hier verder
Struikheide, Loekie van Tweel
natura2000

Uitbreiding heideareaal door herstelmaatregelen

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze vanuit Europa de Natura 2000-status hebben gekregen. En dat is mooi, want met deze status zijn ze extra beschermd voor de toekomst. Sinds het najaar van 2020 werken we aan de ontwikkeling van een gevarieerd heidelandschap op o.a de Lemelerberg. Dankzij de maatregelen krijgt de heide de beste kans om zich te ontwikkelen en kunnen we goed beheer uitvoeren.

Natura 2000-proces

Behoud en uitbreiding van heide met dank aan schaapskudden

In de tweede uitgave van het magazine van Landschap Overijssel in 2021, is een interessant item opgenomen over begrazing: 'Behoud en uitbreiding van heide met dank aan schaapskudden' Je leest het artikel via onderstaande button.

Wim van Dam

Lammerentijd

Luid geblaad klinkt vanuit de schaapskooi, waar begin 2021 vele lammeren werden geboren. Tijdens de lammertijd wordt er niet op de berg gegraasd, maar tijd om achterover te leunen hebben zij en haar vrijwilligers niet. Anita Wichers is schaapherder op de Lemelerberg: “Deze periode leven we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de schaapskooi. Op sommige dagen worden wel twintig lammeren geboren. Elk lam zetten we apart met moederschaap, we voorzien ze van oornummers en zodra het contact tussen moeder en kind goed is. Hierna worden ze naar de grotere groep ooien en lammeren gebracht.” In april zijn de kleintjes al zo monter dat ze mee kunnen om de Lemelerberg te begrazen.

Anita Wichers met schaapskudde Lemelerberg
Begrazing heide
Schaapsherder Anita, Willem Heijdeman
Schaapsherder José Dood, Gré Pape-Wichers
José dood met haar kudde in de Bergvennen

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?