Landschap Overijssel gaat samen met de Duitse partners aan de slag met het herstellen van de natuur in Aamsveen bij Enschede en in het naastgelegen natuurgebied Hündfelder Moor bij Gronau. Er is een geldbedrag van 8,7 miljoen euro voor beschikbaar gekomen vanuit de Europese Unie.

Het Aamsveen heeft een oppervlakte van 144 hectare en ligt ten zuidoosten van Enschede. Het natuurgebied vormt landschappelijk en ecologisch gezien één geheel met het naastliggende Duitse Natura 2000-gebied Hündfelder Moor. Dat is 266 hectare groot en ligt ten zuidwesten van Gronau.

Het Aamsveen en Hündfelder Moor waren in vroegere tijden onderdeel van een omvangrijk hoogveengebied van bijna 2500 hectare. Door ontginning en turfwinning is hiervan een beperkt deel overgebleven. De beide gebieden lijden momenteel onder te lage grondwaterstanden en het weglekken van water uit het hoogveen. Al langer was de wens om samen met onze Duitse partners aan beide kanten van de grens het gebied te vernatten zodat de typische natuur zich er kan herstellen.

Dankzij een Europese LIFE subsidie kan nu gestart worden met het hoogveenherstel. De Nederlandse en Duitse partners gaan samen maatregelen treffen om verdere verdroging van het hoogveen in de twee Natura 2000-gebieden te voorkomen.