Kop van Overijssel

Vledders en Leijerhooilanden

Vledders, Nico Kloek
Vledders  Foto Nico Kloek
52.64910279838881, 6.246038731358934

Tussen Staphorst en IJhorst ligt het prachtige natuurgebied de Vledders. Dit gebied, met een rijke historie, is een groeiparel in het Reestdal. Door de jaren heen zijn helaas veel natuurwaarden uit het gebied verdwenen. Samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Provincie Overijssel en de inwoners, maken wij het gebied nog aantrekkelijker voor de natuur en voor de mensen die er wonen en recreëren.

In ontwikkeling

In het gebied Vledders en Leijerhooilanden is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een prachtig natuurgebied. Hiervoor is het gebied grotendeels heringericht. Dit was nodig om het gebied voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering én om daarmee de omstandigheden voor unieke natuur te verbeteren. In maart 2021 werd de eerste graafmachine ingezet, de werkzaamheden zijn begin 2022 afgerond.

Unieke soorten

Het gebied kenmerkt zich door rust en unieke flora. Het is een ideale plek voor otters en kraanvogels, die hier recent zijn waargenomen. Ook zien we hier tientallen weidevogels, waaronder kieviten, wulpen en watersnippen. Dit belooft veel goeds, voor wat ons nog meer aan flora en fauna te wachten staat! Maar we hebben ook de uitdaging het gebied zo te beheren dat deze flora en fauna zich hier thuis gaan voelen, er geen wateroverlast ontstaat en de unieke landschappelijke waarden behouden blijven.

“Het is een ideale plek voor otters en kraanvogels, die we recent al gespot hebben. Ook zien we hier tientallen weidevogels.”
Hans Dijkstra, terreinbeheerder
kraanvogel, Jacob van der Weele
Kraanvogel  Foto Jacob van der Weele
otter, Jacob van der Weele
otter, Jacob van der Weele 

Beleef het gebied vanuit IJhorst

Dit gebied heeft stilte en rust nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen en is om deze reden niet opengesteld voor bezoekers. Om het gebied te beleven kan je de gele route van het Wandelnetwerk vanuit IJhorst volgen. De wandel- en tevens fietsroute, loopt rondom het natuurgebied. Op deze manier wordt de rust voor planten en dieren niet verstoord. Tip: neem een verrekijker mee, dan kun je het gebied vanaf de randen nog beter bekijken.

Vledders en Leijerhooilanden
Vledders en Leijerhooilanden 
Foto Vledders en Leijerhooilande
Vledders en Leijerhooilanden  Foto Landschap Overijssel
Icarusblauwtje Jacob van der Weele

Help mee Vledders en Leijerhooilanden te beschermen

Help mee

Herinrichting van het gebied

In samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) hebben we ervoor gezorgd dat in dit gebied unieke natuur, stevige biodiversiteit en voldoende schoon water beschikbaar is. Om dit te realiseren is 44 hectare grond aangekocht, waarmee in totaal meer dan 200 hectare natuurgebied is ontstaan. Veel watergangen zijn gedempt, in het westelijke deel van het gebied is een nevengeul gegraven, een gemaal is vervangen, natuurlijke oevers zijn aangelegd en het grondwaterpeil is aanzienlijk verhoogd.

In de komende jaren wordt het peil van de Streitenvaart zelfs nog in stapjes verhoogd tot maximaal 40 cm. Dat is mogelijk door een nieuwe stuw. Dit met als doel het gebied natuurlijker en ecologisch gezien waardevoller te maken. We willen het klimaatbestendig inrichten en het beschikbare water optimaal benutten.

Vledders en Leijerhooilanden: klaar voor de toekomst

Droge en warme zomers komen steeds meer voor, maar ook de kans op wateroverlast door hevige buien neemt toe. Daarom is het belangrijk dat het landschap ‘klimaatrobuust’ is. “Tegelijkertijd willen we graag prachtige natuur en een authentiek landschap”, vertelt Hans Pohlmann, manager Natuur bij Landschap Overijssel. “In dit nieuw ontwikkelde gebied komen deze ambities prachtig samen. We hebben een stuk - voor Nederland unieke - natuur kunnen ontwikkelen en herstellen en tegelijk goed invulling gegeven aan een klimaatbestendig landschap. Het resultaat is een afwisselend gebied, waar we de gevolgen van de klimaatverandering goed kunnen opvangen en er unieke natuur, stevige biodiversiteit en voldoende schoon water is.”

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen
Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!