Project

Akkerranden en bloemenweides

Knoopkruid
Knoopkruid  Foto Cruydt-Hoeck
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Aanmelden voor de voorjaarsactie is niet meer mogelijk. Eind augustus kun je weer zaaigoed bestellen voor het najaar. Kijk ook eens op de website van jouw gemeente, een aantal gemeenten heeft een eigen zaaigoedproject waar je mogelijk aan mee kan doen.

Steeds meer bewoners en initiatiefnemers zaaien bloemenmengsels in. Dit is waardevol voor bijen en andere insecten en voor allerlei vogels en zoogdieren. Wij ondersteunen door het verspreiden van kennis over ontwikkeling, aanleg en beheer en door collectieve inkoop van inheems en autochtoon zaaigoed. Zaai je eigen bloemenweide of bloemrijke rand en draag bij aan de biodiversiteit!

Voorwaarden deelname
Je kunt bestellen als je inwoner of initiatiefnemer in Overijssel bent. Daarnaast moet er minimaal 100 m2 besteld worden (dit geldt voor ieder mengsel apart). Bij een bestelling van minder dan 100 m2 (per mengsel) zijn de verpakkings- en verzendkosten onevenredig hoog.

Welk mengsel kies ik?
Een tweejarig bloemenmengsel is geschikt voor matig tot zeer voedselrijke gronden en het meest geschikte mengsel voor bemeste gronden. Het is van belang om twee- tot driejaarlijks bij te zaaien. Een meerjarige bloemenweidemengsel is bij voorkeur geschikt voor voedselarme gronden. Door maaien en afvoeren kan dit mengsel langdurig in stand gehouden worden. Je kunt dit meerjarige bloemenweidemengsel alleen in het najaar bestellen omdat dat (van nature) de beste zaaitijd is voor een succesvolle meerjarige bloemenrand. Zaaileverancier Cruydt-Hoeck legt uit waarom.

Rode klaver
Rode klaver 

Bestellen van zaaigoed
Aanmelden voor de voorjaarsactie is niet meer mogelijk. Eind augustus kun je weer zaaigoed bestellen voor het najaar. Kijk ook eens op de website van jouw gemeente, een aantal gemeenten heeft een eigen zaaigoedproject waar je mogelijk aan mee kan doen.

Let op:
Vanaf 2025 kan je alleen in het najaar zaaigoed bestellen, omdat dit van nature de beste tijd. De mogelijkheid om in het voorjaar zaaigoed te bestellen vervalt hierbij.

Welke soorten zitten er in de mengsels?

  • Duizendblad
  • Gewoon barbarakruid
  • Korenbloem
  • Knoopkruid
  • Peen
  • Slangenkruid
  • Gele ganzenbloem
  • Sint-Janskruid
  • Gewone margriet
  • Gewone rolklaver
  • Echte kamille
  • Witte honingklaver
  • Citroengele honingklaver
  • Middelste teunisbloem
  • Bleke klaproos
  • Grote klaproos
  • Smalle weegbree
  • Boerenwormkruid
  • Rode klaver
  • Reukeloze kamille
  • Duizendblad
  • Welriekende agrimonie
  • Fluitenkruid
  • Korenbloem
  • Knoopkruid
  • Wilde cichorei
  • Kamgras
  • Peen
  • Glad walstro
  • Sint-Janskruid
  • Gewoon biggenkruid
  • Gewone margriet
  • Vlasbekje
  • Gewone rolklaver
  • Echte kamille
  • Grote klaproos
  • Smalle weegbree
  • Gewone brunel
  • Scherpe boterbloem
  • Grote ratelaar
  • Vertakte leeuwentand
  • Dagkoekoeksbloem
  • Rode klaver

Meer vragen? Linde Stokvis helpt je graag!

Contact
Cruydt-Hoeck

Persoonlijk advies

Het delen van kennis over bloemenweides en bloemrijke randen doen wij regelmatig via een cursus of lezing. Ook kan je terecht bij onze veldadviseurs voor advies op eigen erf en we werken samen met lokale ambassadeurs. Heb je behoefte aan advies over jouw specifieke situatie, neem dan contact op met jouw veldadviseur of één van onze ambassadeurs.

Bloemen

Waarom bestellen via Landschap Overijssel?

De biodiversiteit in Overijssel is pas echt gebaat bij bloemen die van nature thuishoren in Overijssel (inheemse soorten) en zaden die gekweekt zijn in de directe omgeving (autochtoon). Daarom werken wij samen met zaaigoedleverancier Cruydt-Hoeck. Cruydt-Hoeck is niet officieel SKAL gecertificeerd, maar werkt wel volgens ecologische principes. Zij gebruiken bijv. geen kunstmest, ze gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en ze stimuleren een gezonde bodem. Zij kweken veel zaden zelf, maar werken ook met vaste telers in de buurt, die ook op ecologische wijze telen.

Faciliteert jouw gemeente in de inkoop van zaaigoed?

Wij hebben de ambitie om de komende jaren meer met gemeenten op te trekken in gezamenlijke zaaigoedprojecten. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met de gemeente Hellendoorn. Zowel boeren als particulieren in het buitengebied kunnen deelnemen aan dit project. De gemeente stelt aan alle deelnemers streekeigen zaaigoed ter beschikking. Klik op onderstaande button om meer te lezen over het project Akkerranden Hellendoorn.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!