Natuurterreinen klimaatbestendiger

Slim omgaan met water binnen Zoetwateropgave Oost Nederland (ZON)

Droogte in Beerzeveld, Mark Zekhuis

Slim omgaan met water en biodiversiteit

In verschillende natuurgebieden werken we aan biodiversiteit én klimaat door onder meer slim om te gaan met water. Met verschillende maatregelen zorgen we ervoor dat in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft. Dit maakt de natuur minder kwetsbaar voor het veranderende klimaat en hier profiteren mensen, planten en dieren van. We maken in 2020 een begin in de Twentse terreinen Smalenbroek, Groot Brunink, Lonnekerberg en Usselerveen. Vanaf 2021 volgen ook andere terreinen. De maatregelen worden in opdracht van het Nationale Deltaprogramma uitgevoerd samen met de overheid, gebiedspartners en grondeigenaren. We doen dit onder de noemer ZON: Zoetwateropgave Oost Nederland.

In ons magazine 'Natuurlijk Overijssel' geven we een update van de uitgevoerde werkzaamheden in de Twentse terreinen, zoals hierboven weergegeven. Lees je mee? Klik op onderstaande button.

De klimaatverandering vraagt om een ander soort bos

Door de droogte van de afgelopen jaren, zijn bomen ook kwetsbaarder geworden voor invloeden, zoals de letterzetter. De letterzetter is een kever die gangen vreet in kwetsbare naaldbomen. De boom gaat hierdoor dood. Om verspreiding van de kever te voorkomen, zijn de aangetaste bomen worden weggehaald. Ook veel loofbomen sterven door de droogte en hitte. Het veranderende klimaat maakt noodzakelijk dat we onze bossen anders inrichten. Een deel van de dode en aangetaste bomen die voor dit ZON-project worden gekapt, wordt terug geplant met loofbomen. Deze zijn niet gevoelig voor de letterzetter én beter voor de biodiversiteit.

Waterberging Usselerveen, fotograaf Loekie van Tweel
update

Hier staan we nu

In de afgelopen zomers hebben we te maken gehad met extreme droogte. Er was toen te weinig water beschikbaar om beken, sloten en grondwater op peil te houden, waardoor schade ontstond aan de natuur en landbouw. Oplossingen om het droogteprobleem tegen te gaan, zijn bijvoorbeeld water vasthouden in natuurgebieden, het anders inrichten van beekdalen en het verminderen van verdamping door naaldbos te vervangen voor loofbos. Naaldbomen verdampen namelijk meer water dan loofbomen. Loofbomen zijn ook nog eens beter voor biodiversiteit, dus dat biedt extra voordeel. In de Twentse terreinen worden werkzaamheden als het verondiepen en dempen van sloten uitgevoerd. Hierdoor zal op den duur een nieuw en klimaatbestendiger bos ontwikkelen.

Laatste update

Ecoloog Mark Zekhuis vertelt over de droogte

Bekijk hier het filmpje van RTV Oost waarin onze ecoloog Mark Zekhuis uitlegt wat de gevolgen van de droogte zijn voor de natuur en welke maatregelen we gaan nemen om de effecten van de droogte te beperken.

Bekijk hier het filmpje
Mark Zekhuis

ZON-maatregelen in Twentse terreinen

In het voorjaar van 2021 zijn de werkzaamheden in vier van onze Twentse natuurterreinen afgerond. Door het verondiepen en dempen van sloten in Smalenbroek, Groot Brunink, Lonnekerberg en Usselerveen, kan hier in de toekomst een nieuw en klimaatbestendiger bos ontwikkelen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van het Nationale Deltaprogramma, samen met de overheid, gebiedspartners en grondeigenaren. Wij nemen je graag mee in de getroffen maatregelen in bovengenoemde terreinen. Lees je mee?

Lees hier verder

Neerslagtekort in Overijssel loopt al flink op

Lees het item hier

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?