Zelf een geocache plaatsen

Zelf een geocache plaatsen

Landschap Overijssel bezit een aantal prachtige natuurgebieden, waarin iedereen van harte welkom is om te komen genieten. Ook als je dat doet met Geocaching. Om een cache in onze terreinen te leggen heb je wel een vergunning nodig. Onze terreinbeheerder bekijkt dan of jouw cache en ook de weg naar de cache de natuur geen schade toebrengt.

Waarom heb je een vergunning nodig?

Onze taak is de bescherming van de natuur. Bij het leggen van een cache in een natuurterrein is specifieke kennis over het gebied onontbeerlijk. Daarom vinden we het belangrijk om met je mee te kijken waar de cache het beste gelegd kan worden en welke route de cacher volgt. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat een cache (zonder toestemming) bovenop een dassenburcht werd gelegd. Voor de cachelegger was dit niet zichtbaar, maar voor de dassen bracht dit ongewenste bezoekers met zich mee. Voor een dergelijke cache kunnen wij geen toestemming verlenen.

In een ander geval besloot een havik (beschermde diersoort) zijn nest precies boven een cache te maken. In een dergelijke situatie kan besloten worden de cache tijdelijk af te sluiten of de route te verleggen. Door een vergunning aan te vragen, weet je zeker dat je cache geen (onbedoelde) schade aanbrengt aan de natuur. Bovendien kan de terreinbeheerder dan gemakkelijk contact met je opnemen.

Twijfel je over de locatie van de cache of over de route? Stuur ons dan voordat je de route en locatie definitief maakt alvast een concept toe. De terreinbeheerder kan dan een eerste indicatie geven.

We helpen je graag!

Bij Landschap Overijssel is veel kennis aanwezig over de gebieden in ons beheer. Niet alleen de terreinbeheerders, maar ook de vele vrijwilligers kennen de kwaliteiten van de terreinen. Niet alleen kennis over de natuur, maar ook kennis over bijvoorbeeld cultuurhistorie en ontstaansgeschiedenis is bij hen ruimschoots aanwezig. We helpen je graag door deze informatie beschikbaar te stellen voor je cache. Nieuwsgierig? Neem voor deze inhoudelijke informatie contact op met Marjan Wagenaar.

Afspraken

De vergunning voor het leggen van een geocache wordt verstrekt als we het volgende kunnen afspreken:

 • De locatie van de cache en de eventuele route naar de cache toe worden beoordeeld door de terreinbeheerder van Landschap Overijssel.
 • Er wordt geen schade toegebracht aan de vegetatie en geen afval of markeringsmateriaal achtergelaten.
 • De regels op de toegangsborden van het terrein worden opgevolgd (alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang betreden, op wegen en paden blijven, niet fietsen enz.).
 • De maximale afstand van de cache tot het pad is 2,5 meter.
 • De cache is niet groter dan 25 cm lang, 25 cm hoog en 25 cm breed.
 • De vergunning wordt alleen gebruikt voor particulier gebruik en niet voor bedrijfsmatige exploitatie.
 • Landschap Overijssel behoudt zich het recht voor om, indien daar aanleiding toe is, een verstrekte vergunning tussentijds in te trekken of te wijzigen.

Aanvragen vergunning

 1. vul bovenstaand aanvraagformulier in
 2. doe er een topografisch kaartje bij met de route en de plaats van de cache
 3. voeg bij het aanvraagformulier ook een voorstel voor de tekst die op een Geocache-website wordt geplaatst.
 4. Stuur het ingevulde aanvraagformulier, inclusief kaartje en tekstvoorstel, op naar: Landschap Overijssel, Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen of digitaal naar: info@landschapoverijssel.nl o.v.v. ‘Aanvraag vergunning geocache’

Wil je afwijken van deze afspraken, zet dit dan expliciet op het aanvraagformulier dan nemen we dit in overweging.

Let op: Landschap Overijssel werkt met RD-coördinaten en niet met WSG84- coördinaten. Vul dus in ieder geval deze coördinaten op het formulier in. De meeste GPS-en kunnen beide soorten coördinaten weergeven.

Vervolg
De betreffende terreinbeheerder beoordeelt of de vergunning kan worden verleend. Het kan zijn dat de terreinbeheerder contact met je opneemt voor een aanvullend veldbezoek. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan krijg je de vergunning thuisgestuurd. Ook als de aanvraag is afgewezen, ontvang je bericht.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?