Drones in de natuur

Vliegen met een drone? In de terreinen van Landschap Overijssel gelden er regels. Wil je weten welke? Je vindt de belangrijkste regels en meer op deze pagina.

Foto: Aad van Paassen

Drones zijn populair en worden meer en meer gebruikt bij het maken van indrukwekkende landschapsshots. Ook natuurorganisaties zetten drones in. Bijvoorbeeld om nesten van weidevogels te zoeken of om historische sporen in het landschap te ontdekken. Met drones vliegen, levert mooie plaatjes op maar kan zeker nadelige effecten voor de natuur hebben.

Ben je van plan met een drone over een natuurgebied te vliegen? Wees je er dan van bewust dat je hiermee het risico loopt om dieren, zoals bijvoorbeeld broedende vogels, te verstoren. Daarnaast heb je voor het vliegen met een drone boven onze natuurgebieden toestemming nodig. Op deze pagina geven we je alle info over het vliegen met drones en hoe je hiervoor toestemming kunt krijgen.

Onze uitgangspunten

  • Het vliegen met een drone zorgt voor verstoring van de natuur. Daarnaast is het ook verstorend voor de bezoekers. Vogels kunnen schrikken en zelfs agressief reageren op drones. Broedende vogels kunnen verstoord worden en zoogdieren kunnen schrikken en bijvoorbeeld van hun jongen wegrennen. Vanwege deze verstoring, is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met drones boven natuurterreinen. Want juist hier willen we de natuur de rust geven die ze nodig heeft en waar ze recht op heeft.

  • De mate waarin een drone verstoort hangt erg af van de situatie. In drukbezochte open gebieden zorgen ze voor minder verstoring dan in kleinschalige, rustige gebieden.

  • Het gebruik van drones is van belang voor ons natuurbeheer, zowel als het gaat om rechtstreekse bescherming van dieren (bv. weidevogels), het verzamelen van onderzoeksgegevens, als om het maken van films en foto’s t.b.v. communicatie.

Onze standpunten

  • Wil je met een drone boven een terrein van ons vliegen? Dan dien je hiervoor contact op te nemen met de beheerder voor toestemming.

  • Wij zetten drones in t.b.v. de realisatie van onze doelen. Daarbij houden we rekening met wettelijk beschermde fauna, wat in de praktijk betekent dat we vooral buiten het broedseizoen vliegen. Als we binnen het broedseizoen vliegen toetsen we per situatie wat de effecten hiervan zijn.

  • Onze terreinbeheerders beslissen, waar nodig in overleg met onze ecologen, over (beperkingen in) het gebruik van drones in onze terreinen. Dit geldt zowel voor gebruik van drones in opdracht van Landschap Overijssel, als voor het gebruik door derden.

Video's gemaakt met een drone

Bekijk hieronder twee filmpjes uit onze gebieden gemaakt met een drone.

Fotoserie dronebeelden

Bekijk verschillende dronebeelden in onderstaande fotoserie.

Langenholte - dronefoto

Edelherten thermisch in beeld gebracht met een drone

Cirkels van Mander - dronefoto

Sporen naar weidekogelnesten met een drone

Nest thermisch in beeld gebracht met een drone

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?