Drones in de natuur

Vliegen met een drone? In de terreinen van Landschap Overijssel gelden er regels. Wil je weten welke? Je vindt de belangrijkste regels en meer op deze pagina.

Foto: Aad van Paassen

Drones zijn ontzettend populair en worden steeds meer gebruikt om indrukwekkende landschapsshots te maken. Ook wij kiezen er als landschapsorganisatie soms voor om drones in te zetten om bijvoorbeeld nesten van weidevogels te zoeken of een landschap van boven in beeld te brengen. Ook voor het in beeld brengen van een gebiedsverandering of om historische sporen in het landschap te ontdekken zijn drones erg geschikt.

Verstoring van de natuur
Het vliegen met drones levert schitterende beelden op, maar kan ook nadelige effecten hebben. Het vliegen met een drone zorgt voor verstoring van de natuur. De mate waarin een drone verstoort hangt af van de situatie. Daarnaast is het ook verstorend voor de bezoekers. Vogels kunnen schrikken en zelfs agressief reageren op drones. Broedende vogels kunnen verstoord worden en zoogdieren kunnen schrikken en bijvoorbeeld van hun jongen wegrennen. Tijdens de herfst zijn dieren zich aan het klaarmaken voor de winter: ze zijn druk met het aanleggen van voedselvoorraden. Gedurende winterse dagen zijn dieren nog gevoeliger voor verstoring. Er is dan minder voedsel te vinden en ze moeten alle energie besparen om zich warm te houden. Stel je maar eens voor welke impact het op de dieren heeft als er een drone overvliegt?

Samen blijven genieten van mooie beelden
Om op een verantwoorde en veilige manier het gebruik van drones toe te staan, is het belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van de geldende regels. Zo heb je bij het vliegen boven natuurgebieden altijd toestemming nodig en mag er niet gevlogen worden voor zonsopgang. Op deze pagina geven we je alle info over het vliegen met drones en hoe je hiervoor toestemming kunt krijgen.

Herfstlandschap, Thomas Tobé

Onze uitgangspunten

Het vliegen met een drone zorgt voor verstoring van de natuur. Vanwege deze verstoring, is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met drones boven natuurterreinen. Want juist hier willen we de natuur de rust geven die ze nodig heeft en waar ze recht op heeft. De mate waarin een drone verstoort hangt erg af van de situatie. In drukbezochte open gebieden zorgen ze voor minder verstoring dan in kleinschalige, rustige gebieden. Het gebruik van drones is van belang voor ons natuurbeheer, zowel als het gaat om rechtstreekse bescherming van dieren (bv. weidevogels), het verzamelen van onderzoeksgegevens, als om het maken van films en foto’s t.b.v. communicatie.

Belangrijke afspraken:

  • Wil je met een drone boven een terrein van ons vliegen? Dan dien je hiervoor contact op te nemen met de beheerder voor toestemming.
  • Wij zetten drones in t.b.v. de realisatie van onze doelen. Daarbij houden we rekening met wettelijk beschermde fauna, wat in de praktijk betekent dat we vooral buiten het broedseizoen vliegen. Als we binnen het broedseizoen vliegen toetsen we per situatie wat de effecten hiervan zijn.
  • Onze terreinbeheerders beslissen, waar nodig in overleg met onze ecologen, over (beperkingen in) het gebruik van drones in onze terreinen. Dit geldt zowel voor gebruik van drones in opdracht van Landschap Overijssel, als voor het gebruik door derden.

Video's gemaakt met een drone

Bekijk hieronder twee filmpjes uit onze gebieden gemaakt met een drone.

Fotoserie dronebeelden

Bekijk verschillende dronebeelden in onderstaande fotoserie.

Langenholte - dronefoto

Edelherten thermisch in beeld gebracht met een drone

Cirkels van Mander - dronefoto

Sporen naar weidekogelnesten met een drone

Nest thermisch in beeld gebracht met een drone

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?