Drones in de natuur

Vliegen met een drone? In de terreinen van Landschap Overijssel gelden er regels. Wil je weten welke? Je vindt de belangrijkste regels en meer op deze pagina.

Foto: Aad van Paassen

Drones zijn populair en worden vaak gebruikt bij het maken van indrukwekkende landschapsshots. Ook natuurorganisaties zetten drones in. Bijvoorbeeld om nesten van weidevogels te zoeken of om historische sporen in het landschap te ontdekken. Met drones vliegen, levert mooie plaatjes op. Dat bewijst de reportage van dronebeelden onderaan deze pagina.

Ben je van plan met een drone over een natuurgebied te vliegen? Wees je er dan van bewust dat je hiermee het risico loopt om dieren, zoals bijvoorbeeld broedende vogels, te verstoren. Op deze pagina geven we je alle info over het vliegen met drones.

Onze uitgangspunten

  • Hoewel de zichtbare effecten van het vliegen met drones in de uitgevoerde onderzoeken meevallen, blijft voorzichtigheid voorlopig op z’n plaats, omdat uit onderzoek blijkt dat er wel sprake is/ kan zijn van niet-zichtbare fysiologische reacties.
  • De mate waarin een drone verstoort hangt erg af van de situatie. In drukbezochte open gebieden zorgen ze voor minder verstoring dan in kleinschalige, rustige gebieden.
  • Het gebruik van drones is van belang voor ons natuurbeheer, zowel als het gaat om rechtstreekse bescherming van dieren (bv. weidevogels), het verzamelen van onderzoeksgegevens, als om het maken van films en foto’s t.b.v. communicatie.
  • Er is tot op heden geen regelgeving voor drones < 25 kg (en dat zijn ze vrijwel allemaal) die specifiek het vliegen met drones in natuurgebieden reguleert.

Drones > 25 kg

Voor drones >25 kg geldt dat je niet mag opstijgen en landen in het natuurnetwerk en N2000-gebieden en dat je een minimale vlieghoogte moet aanhouden van 1000 voet. Gecombineerd met het landelijke verbod om hoger dan 50 of 120 m. te vliegen betekent dit dat boven N2000-gebieden niet met drones >25 kg mag worden gevlogen.

Onze standpunten

  • Wij zetten drones in t.b.v. de realisatie van onze doelen. Daarbij houden we rekening met wettelijk beschermde fauna, wat in de praktijk betekent dat we vooral buiten het broedseizoen vliegen. Als we binnen het broedseizoen vliegen toetsen we per situatie wat de effecten hiervan zijn.
  • Het gebruik van drones voor recreatieve doeleinden kunnen we niet op grond van wet- en regelgeving verbieden, maar we stimuleren dit ook niet. Eventuele regelgeving in een terrein vermelden we op onze toegangsborden, wij zullen hiernaar handhaven. De toekomst moet uitwijzen of het noodzakelijk is om drones in bepaalde gebieden te verbieden.
  • Onze terreinbeheerders beslissen, waar nodig in overleg met onze ecologen, over (beperkingen in) het gebruik van drones in onze terreinen. Dit geldt zowel voor gebruik van drones in opdracht van Landschap Overijssel, als voor het gebruik door derden.

Video's gemaakt met een drone

Bekijk hieronder twee filmpjes uit onze gebieden gemaakt met een drone.

Fotoserie dronebeelden

Bekijk verschillende dronebeelden in onderstaande fotoserie.

Langenholte - dronefoto

Edelherten thermisch in beeld gebracht met een drone

Cirkels van Mander - dronefoto

Sporen naar weidekogelnesten met een drone

Nest thermisch in beeld gebracht met een drone