Erfgoed

Hooiland

Hooiende trekker
Hooiende trekker  Foto Peter Scheepmaker
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Door nieuwe gewassen en landbouwtechnieken, dreigen schrale hooilanden uit ons landschap te verdwijnen. En dat heeft onder andere een negatief effect op onze soortenrijkdom. Landschap Overijssel zet zich in voor het behoud van hooilanden.

Hooi voor vee

Hooi was vroeger een gewild product, niet alleen als voer voor rundvee, maar ook voor paarden die voor transport en trekkracht in de landbouw en industrie zorgden. Voor de productie van hooi werden 'hooilanden' gebruikt. Vaak waren dat graslanden die te vochtig waren als weiland voor het vee en die dus werden gebruikt om hooi van te oogsten.

Bijzondere planten

In Nederland bevonden de hooilanden zich o.a. in beekdalen en uiterwaarden van rivieren. Door afzetting van slib bij overstromingen, waren ze erg vruchtbaar. Deze hooilanden verschraalden doordat ze wel gemaaid werden maar niet bemest. Zo ontstonden voedselarme schraalgraslanden die zich kenmerkten door een bijzondere plantengroei. Toen het paard in de 20e eeuw werd vervangen door de tractor en kunstmest zijn intrede deed, zijn onze hooilanden geleidelijk aan verdwenen. Het vee voerde men voortaan kuilgras en snijmais in plaats van hooi.

“In gebieden waar we werken aan het verschralen van de bodem, zien we inmiddels weer soorten terugkomen zoals de kale jonker”
Jacob van der Weele, ecoloog bij Landschap Overijssel

Kale Jonker

Met het verdwijnen van hooilanden, zien we dat bepaalde plantensoorten en daardoor ook insecten het moeilijk krijgen. Landschap Overijssel zet zich in voor het behoud en herstel van hooilanden. In gebieden waar we werken aan het verschralen van de bodem, zien we inmiddels weer soorten terugkomen zoals de pinksterbloem en kale jonker. Deze laatste distel trekt veel insecten aan. Voor vlinders zoals de koninginnenpage en het bonte dikkopje is de kale jonker de waardplant, voor andere soorten een belangrijke nectarplant.

Koninginnepage op kale jonker
Koninginnepage op kale jonker   Foto Jacob van der Weele
Hooiland
Hooiland   Foto Jan Oldekamp
Hooiland
Hooiland   Foto Landschap Overijssel
Hooibalen
Hooibalen  Foto Peter Scheepmaker
Reestdal Vledders Leijer hooilanden
Reestdal Vledders Leijer hooilanden   Foto Loekie van Tweel
NK maaien met de zeis 2022

Hooilanden maaien met de zeis

Om kwetsbare hooilanden goed te kunnen beheren, worden steeds vaker zogenoemde 'zeisbrigades' ingezet. Landschap Overijssel organiseert een aantal keren per jaar de cursus maaien met de zeis waar de basis van het maaien en het haren (scherp maken van de zeis) wordt aangeleerd. Ook is er een smid aanwezig om de zeis naar jouw lichaam te zetten. Jaarlijks is er kort na de zomer een 'NK maaien met de zeis', waar de zeisbrigades hun kunde kunnen laten zien.

Pinksterbloem met dauw

Help mee; elke m2 telt!

Wil jij bijdragen aan het behoud en herstel van groen erfgoed, zoals de ecologisch belangrijke hooilanden? Er zijn allerlei manieren waarop je kunt helpen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger of door donateur te worden. We zijn blij met alle bijdragen, groot en klein. Help je mee?

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!