Authentiek Bouw BV

meer
Reestdal, Bennink fotografie

Authentiek Bouw is een bedrijf dat zich in zet om passende nieuwbouw, herbouw, verbouw of restauratie op te laten gaan in het landschap. Dat doen ze door met passende, herbruikbare bouwmaterialen te werken. Daarmee leveren ze een bijdrage aan een duurzame omgeving en toekomst.

Authentiek Bouw steunt Landschap Overijssel om natuur en landschap te behouden in onze leefomgeving.

Wij zetten ons in om passende nieuwbouw, herbouw, verbouw of restauratie op te laten gaan in het landschap.
Arnald van der Kolk