Natuurlijk samenwerken met Landschap Overijssel

Voor bedrijven en organisaties.

Natuurlijk samenwerken

Een goede samenwerking betekent winst voor alle partijen. Dit is wat wij zoeken in de samenwerking met bedrijven en organisaties. Wij brengen onze kennis en kunde in en bewaken de kwaliteit van natuur en landschap.

Voorbeeld uit de praktijk - Tijdelijke Natuur op Eeserwold

Op het bedrijventerrein Eeserwold realiseerden wij samen met Roelofs het innovatieve concept Tijdelijke Natuur. Voor Roelofs interessant omdat het goed past bij het duurzame karakter van dit bedrijventerrein. Voor ons biedt de samenwerking een tijdelijke kraamkamer voor pioniersnatuur.

Meer informatie over het project

Voorbeeld uit de praktijk - Grondbank GMG en Arcadis

Met Grondbank GMG en Arcadis hebben wij gewerkt aan de natuurontwikkeling in de Veenoordkolk in Deventer. Door een innovatieve constructie is zand uit andere rivierprojecten ingezet voor natuurontwikkeling in deze kolk. Werk met werk maken dus. Dit project heeft in 2011 de tweede prijs gekregen in de landelijke natuurprijs van het Nationaal Groenfonds.