Mogelijkheden voor nalatenschap

Klokjesgentiaan, Jacob van der Weele

De stichting Landschap Overijssel zet zich in voor het landschap in Overijssel, voor u en met u. Alleen zo kan het landschap met zijn streekeigen bebouwing ons blijven geven wat wij nodig hebben en houden we zijn bijzondere natuur en streekeigen historie dichtbij, voor huidige en toekomstige generaties. Wij zijn dankbaar en blij met elke gift.

Mogelijkheden

U heeft meerdere mogelijkheden om na te laten aan Landschap Overijssel. Bijvoorbeeld:

  • U maakt uw familie en vrienden erfgenaam. Aan Landschap Overijssel laat u een geldbedrag of (on)roerend goed na (‘legaat’).
  • U benoemt Landschap Overijssel tot (mede-)erfgenaam. Landschap Overijssel krijgt dan een deel of uw gehele erfenis. Als alle rechten van anderen van de nalatenschap zijn afgetrokken (legaten, boedelkosten en overige schulden), krijgen de erfgenamen hun erfdeel zoals u in uw testament hebt bepaald ('erfstelling').

Heeft u besloten om na te laten aan Landschap Overijssel? Laat dan een notaris een testament opstellen. De notaris kent de laatste stand van de wettelijke regels en kan u adviseren over uw specifieke situatie.

Neemt u ons op in uw testament? Dan stellen wij het op prijs wanneer u dit - geheel vrijblijvend uiteraard - aan ons laat weten.

Specifieke bestemming

Als u een specifieke bestemming voor uw nalatenschap aan Landschap Overijssel in gedachten hebt, dan is het verstandig om vooraf met ons te overleggen of deze bestemming voor ons realiseerbaar is. Zo weet u zeker dat uw nalatenschap besteed wordt zoals u dat wilt.

Executeur

U kunt Landschap Overijssel benoemen tot executeur. Wij zorgen er dan voor dat uw nalatenschap zorgvuldig wordt afgewikkeld. Voorwaarde hiervoor is wel dat Landschap Overijssel een substantieel legaat uit de nalatenschap krijgt. Vooraf overleg met ons hierover is noodzakelijk, omdat dit veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Vermogen overdragen tijdens uw leven

Wilt u al tijdens uw leven planmatig en fiscaal vriendelijk een deel van uw vermogen overdragen aan Landschap Overijssel? Denk dan eens aan periodiek schenken, een Fonds op Naam bij leven of Estate Planning.

Zorgvuldigheid staat voorop

Landschap Overijssel heeft een CBF Erkenning. Dit betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de toezichthouder voor goede doelen. Ook zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hoeven daardoor geen erfbelasting te betalen over wat u ons nalaat.

Wij gaan zorgvuldig en respectvol om met uw nalatenschap en de besteding daarvan.

In gesprek

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Of wilt u ons eerst beter leren kennen? Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek. Dat kan telefonisch of bij u thuis, maar bijvoorbeeld ook tijdens een wandeling in één van onze natuurgebieden of bij een natuurontwikkelings- of erfgoedproject. Vriendelijke groet, Ronald Krabbenbos, telefoon: 06-2345 9536

Neem contact op met Ronald Krabbenbos

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?