Geven om en voor het landschap

Kies een bestemming voor jouw gift

Foto zilveren maan Vledders - Jacob van der Weele

Het Overijsselse landschap is van en voor ons allemaal. Door de eeuwen heen gevormd tot wat het nu is. Het betekent veel voor ons. Veel meer dan alleen weidse uitzichten, bijzondere planten en verrassende diersoorten. De waarden van ons landschap gaan dieper. Het geeft ons de basis van al het leven. Zuurstof om te ademen, voedsel om te eten en natuur om in te ontspannen. Een natuurlijke fabriek die draait om leven te geven en in gang te houden. Die op volle toeren draait om ons te geven wat wij nodig hebben: gezondheid, welzijn en inspiratie. En het is ons thuis, het decor van waar wij wonen, werken en rust vinden.

Al bijna 90 jaar zetten wij ons in voor dit landschap. Voor jou en met jou. Alleen zo kan het ons blijven geven wat wij allen nodig hebben. Door ons te steunen met een financiele bijdrage help je mee om het landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie dichtbij te houden, voor huidige en toekomstige generaties.

Wil je ons steunen met een bijdrage door donateur te worden? Lees dan hier verder.

Hieronder vind je enkele mogelijkheden voor de bestemming van je gift.

Wij zijn blij met elke gift, groot en klein.

Foto: Sabrina de Vent

Prachtige natuur binnen handbereik

De Vledders/Leijer Hooilanden is een open, uitgestrekt en heel rustig gebied. Onder andere door de sterke kweldruk en de kwaliteit van het grondwater is het mogelijk om in de komende decennia de prachtige natuur van weleer terugbrengen. Planten, dieren en mensen zullen hier van profiteren. Maar daarvoor moet het waterpeil omhoog. Om dit te kunnen realiseren kopen wij al jaren gronden aan. Er ontbreekt nog zo'n 38 ha. En nu hebben wij de mogelijkheid deze laatste hectares aan te kopen! Je gift mag je storten op NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen onder vermelding van 'Vledders'.

Meer informatie over het project

Geven om en voor het landschap: een vrije gift

Steun je onze doelstellingen en wil je ons een vrije gift geven? Wij zetten je gift dan in waar het op dat moment het meest nodig is. Je gift mag je storten op NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen. Een omschrijving hoeft niet.

Koeien drinken uit de Regge - Angel Pinxten

Een robuust Reggedal

Dankzij eerdere aankopen is een groot deel van het Reggedal inmiddels omgevormd tot een robuust aaneengesloten natuurgebied. Daarvan profiteren talloze kwetsbare planten en dieren, zoals het grasklokje, de ijsvogel, otter en kamsalamander. Ook wij genieten hier van, want het is een prachtig mooi gebied om te varen, te wandelen en te fietsen. Regelmatig komen in het Reggedal gronden te koop die een waardevolle toevoeging zijn of kunnen worden. Neem je ook een aantal vierkante meters voor je rekening? Dat zou fantastisch zijn. Je gift mag je storten op NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen onder vermelding van 'Reggedal'.

Ik geef voor de Regge

De Reest heeft jouw hulp hard nodig!

Een kronkelend riviertje dat de grens markeert tussen Overijssel en Drenthe. Kleurrijke hooilandjes met dotterbloemen. Met prachtige boerderijen en erven. Het Reestdal is een idyllisch gebied waar je je thuis voelt. Soms komen gronden te koop die we graag aan ons natuurgebied willen toevoegen. Help je mee? Je gift mag je storten op NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen onder vermelding van 'Reestdal'.

Ik geef voor De Reest

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?