Met jouw bijdrage kunnen wij nieuwe natuur realiseren in het Reggedal.

Het Reggedal wordt mooier. Ons werk zorgt ervoor dat steeds meer zeldzame dieren en planten een kans krijgen in het gebied. Bovendien creëren we steeds meer mogelijkheden om over de Regge te varen of heerlijk te wandelen en te fietsen. Uiteraard willen we zoveel moois verder uitbreiden. Mogen we op je rekenen?

De in de 19e eeuw gekanaliseerde Regge slingert weer als vroeger door het landschap. Daarvan profiteren talloze kwetsbare planten en dieren, zoals het grasklokje, de ijsvogel, otter en kamsalamander. Dankzij eerdere aankopen is een groot deel van het Reggedal inmiddels omgevormd tot een robuust aaneengesloten natuurgebied. Hier genieten we allemaal van want het is een prachtig mooi gebied geworden om te wonen, te varen, te wandelen en te fietsen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze donateurs en andere betrokken gevers.

Deze zomer van 2017 kochten we nog eens 70 hectare grond aan in het Reggedal. Zo kwamen we weer een stap dichter bij ons doel; een robuust aaneengesloten natuurgebied waar de toekomst van honderden kwetsbare planten en dieren is veiliggesteld. Maar we zijn er nog niet. Er liggen nog diverse percelen die we in de toekomst graag nog willen toevoegen aan dit natuurgebied en plekken waar de natuur nog verder ontwikkeld kan worden.

Mogen wij je vragen hieraan een bijdrage te leveren?

Met iedere gift van € 35,00 kunnen we gemiddeld 500 m2 inrichten als geschikt leefgebied voor kwetsbare planten en dieren. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van karakteristieke elzensingels, struinpaden aanleggen, schuilplekken voor otters maken, poelen graven en nog veel meer. Neem je ook een aantal vierkante meters voor je rekening? Dat zou fantastisch zijn. Zo zorgen we er samen voor dat het Reggedal een gevarieerd landschap wordt waarvan plant, dier én mens kunnen genieten.

Ik steun de natuurontwikkeling in het Reggedal

Wil je een gift geven voor grondaankoop en natuurontwikkeling in het Reggedal? Dan kun je je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Landschap Overijssel onder vermelding van ‘Reggedal’.

Hartelijk bedankt voor je steun!
Eibert Jongsma, directeur- bestuurder Landschap Overijssel

Je biedt kwetsbare planten en dieren een plek

“Het Reggedal heeft ontzettend veel potenties voor plant- en diersoorten. Veel van deze soorten komen voor in de overgangen in het landschap. En juist deze zijn in de afgelopen decennia verdwenen. Om de variatie in het landschap terug te brengen, is het belangrijk om maatwerk te verrichten bij de inrichting. We willen ons hier sterk voor maken zodat ook de meest kwetsbare soorten een plek kunnen krijgen in het Reggedal.” Jacob van der Weele, ecoloog

Je beschermt gevarieerde natuur voor de toekomst

“Landschap Overijssel denkt goed na over de inrichting. Sommige delen begrazen we met koeien, zodat een mooie structuur ontstaat van gras, struiken en bomen. Op andere plekken maaien we op een speciale manier om kruidenrijk grasland en dotterbloemhooilanden te laten ontstaan. Dat zijn belangrijke leefgebieden voor insecten, vogels en zoogdieren. Zo vergroten we de biodiversiteit en beschermen we deze voor de toekomst.” Evert Dijk, terreinbeheerder van de Regge

Je maakt nu het verschil

"We willen een robuust aaneengesloten natuurgebied laten ontstaan bij de Regge. Als er grond vrijkomt, is het belangrijk dat we dit direct kunnen aankopen en inrichten. Het duurt vaak een aantal jaren voordat de gewenste resultaten kunnen worden bereikt, dus hoe sneller we kunnen handelen hoe beter!" Sabrina de Vent, medewerker fondsenwerving

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?