Help je mee het laatste deel van de Vledders aan te kopen?

Uitzonderlijke kans om waardevolle natuur te herstellen

Prachtige natuur binnen handbereik

Wist je dat tussen Staphorst en IJhorst een prachtig natuurgebied met een rijke historie ligt? Een gebied waar we als Overijsselaars trots op mogen zijn, maar waar door de jaren heen vele natuurwaarden zijn verdwenen. Om vroegere tijden te laten herleven en verdwenen planten en dieren in dit prachtige gebied terug te brengen, vragen we jouw hulp.

Het is een open, uitgestrekt en heel rustig natuurgebied. Onder andere door de sterke kweldruk en de kwaliteit van het grondwater is het mogelijk om in de komende decennia de prachtige natuur van weleer terugbrengen. Planten, dieren en mensen zullen hier van profiteren. Maar daarvoor moet het waterpeil omhoog. Om dit te kunnen realiseren kopen wij al sinds de jaren '80 gronden aan. Er ontbreekt nog zo'n 38 hectare. En nu hebben wij de mogelijkheid deze laatste hectares aan te kopen!

Per 12 november jl. mochten we al € 19.623 aan giften ontvangen voor de grondaankoop. In totaal hebben we € 30.000 nodig, dus nog € 10.377 te gaan! Help je ook mee deze gronden aan te kopen? Hieronder lees je meer.

Met jouw steun kunnen we de natuur herstellen!

De aan te kopen grond kost € 250.000. Het grootste deel hebben we, maar we komen nog ongeveer € 30.000 tekort voor de laatste hectares (ca. 45.000 vierkante meter). Als 240 mensen ieder € 26,40 geven kunnen we alweer bijna 10.000 vierkante meter kopen. Maar ieder bedrag telt. Help je mee? Stort je gift dan op NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen onder vermelding van 'Vledders'. Hartelijk bedankt!

Meer informatie over het project