Help je mee het laatste deel van de Vledders aan te kopen?

Uitzonderlijke kans om waardevolle natuur te herstellen

Prachtige natuur binnen handbereik

Wist je dat tussen Staphorst en IJhorst een prachtig natuurgebied met een rijke historie ligt? Een gebied waar we als Overijsselaars trots op mogen zijn, maar waar door de jaren heen vele natuurwaarden zijn verdwenen. Om vroegere tijden te laten herleven en verdwenen planten en dieren in dit prachtige gebied terug te brengen, vragen we jouw hulp.

Het is een open, uitgestrekt en heel rustig natuurgebied. Onder andere door de sterke kweldruk en de kwaliteit van het grondwater is het mogelijk om in de komende decennia de prachtige natuur van weleer terugbrengen. Planten, dieren en mensen zullen hier van profiteren. Maar daarvoor moet het waterpeil omhoog. Om dit te kunnen realiseren kopen wij al sinds de jaren '80 gronden aan. Er ontbreekt nog zo'n 38 hectare. En nu hebben wij de mogelijkheid deze laatste hectares aan te kopen!

In september vorig jaar is Landschap Overijssel een actie gestart voor het werven van fondsen. Alle donateurs van de Stichting is gevraagd deze bijzondere natuurontwikkeling in de Vledders en Leijerhooilanden te steunen met een gift. Daarnaast is deze actie uitgezet via verschillende social media kanalen en ons kwartaalmagazine. Op dit moment is er al meer dan € 34.000 gedoneerd voor de natuurontwikkeling in dit gebied mede dankzij een grote gift van het Dinamo-fonds hebben we ons benodigde bedrag van € 30.000 bereikt, fantastisch nieuws! Daarmee is het benodigde geldbedrag voor de aankoop van de gronden weliswaar behaald, wat niet wegneemt dat nog steeds elke donatie welkom is voor de inrichting van het gebied. Donaties zijn welkom op NL93INGB0008623198 t.n.v. Stichting Landschap Overijssel o.v.v. ‘Vledders’. We zijn heel blij met deze donaties!

Met jouw steun kunnen we de natuur herstellen!

De aan te kopen grond kost € 250.000. Het grootste deel hebben we, maar we komen nog ongeveer € 30.000 tekort voor de laatste hectares (ca. 45.000 vierkante meter). Als 240 mensen ieder € 26,40 geven kunnen we alweer bijna 10.000 vierkante meter kopen. Maar ieder bedrag telt. Help je mee? Stort je gift dan op NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen onder vermelding van 'Vledders'. Hartelijk bedankt!

Meer informatie over het project

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?