Bergvennen & Brecklenkampse Veld

De Bergvennen ligt op een zandrug tussen de stroomgebieden van de Vecht en de Dinkel.

Gebied

De Bergvennen ligt op een zandrug tussen de stroomgebieden van de Vecht en de Dinkel. Stuivend zand gaf het landschap in de laatste ijstijd zijn glooiende vorm. In de laagtes zijn vennen ontstaan. Niet zomaar vennen. Het zijn zogeheten doorstroomvennen. Dat wil zeggen dat het water van de hoger gelegen vennen geleidelijk aan afstroomt naar de lager gelegen vennen. Door hun relatief hoge ligging, worden ze voornamelijk gevoed door regenwater. Direct naast deze vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen.

Bergvennen Brecklenkampse Veld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000.

Buitengewoon Bijzondere Bergvennen

Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden van de Bergvennen. De Bergvennen bestaat uit vennen, vochtige heide en schrale graslanden. Direct naast de vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen. Het Brecklenkampse Veld bestaat uit een bijzondere afwisseling van droge en natte heide, grasland en natte laagten. De laagten zijn gescheiden door smalle stroken bos en droge heide op de hogere ruggen.

Lees meer
Pluzenven, fotograaf David laman

Werk aan de winkel

Bergvennen Brecklenkampse Veld staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we de Bergvennen versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren - denk hierbij zeker ook aan de insecten! - er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten.

Lees meer over wat we gaan doen
buitengewoon

BuitenGewoon

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Downloads

Bekijk onderstaand de downloads van de Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?