Buitengewoon Bijzonder

Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden van de Bergvennen. De Bergvennen bestaat uit vennen, vochtige heide en schrale graslanden. Direct naast de vennen zie je de overgang naar droge heide. In de graslanden staan her en der imposante jeneverbesstruwelen. Het Brecklenkampse Veld bestaat uit een bijzondere afwisseling van droge en natte heide, grasland en natte laagten. De laagten zijn gescheiden door smalle stroken bos en droge heide op de hogere ruggen.

Waterlobelia, fotograaf Mark Zekhuis

Waterlobelia

De vennen in het zuidoosten (de Bergvennen) zijn als een ketting aan elkaar gekoppeld door slenkjes. Hier is het water zuur en groeit de prachtige waterlobelia. De waterlobelia is een ondergedoken vaste waterplant die behoort tot de klokjesfamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten en is zeer zeldzaam en sterk afgenomen. De waterlobelia bloeit in juli en augustus.

Aardbeivlinder, fotograaf Mark Zekhuis

Aardbeivlinder

Door deze bijzondere overgangen in het landschap groeien er zeldzame planten. Hier zie je veel bijzondere planten en dieren zoals de aardbeivlinder, rood schorpioenmos en parnassia. De aardbeivlinder is een zeldzame dagvlinder die zeer lokaal voorkomt. Het is een klein vlindertje uit de familie van dikkopjes. De vrouwtjes zetten hun eitjes af op plantensoorten uit de rozenfamilie, met name tormentil. Een duidelijk kenmerk is de kiesvormige vlek op de achtervleugel.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?