Stand van zaken proces

De gemeente Dinkelland is trekker van het gebied Bergvennen Brecklenkampse Veld en de maatregelen die nodig zijn buiten de grenzen van de Bergvennen. Zij doen dit middels een zorgvuldig gebiedsproces dat momenteel in volle gang is.

Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen binnen de grenzen van de Bergvennen.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Bergvennen op de site van de Provincie Overijssel