Werk aan de winkel

Bergvennen Brecklenkampse Veld is zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat we de kans hebben om het gebied grootschalig te herstellen en versterken, zodat het beschermd wordt voor de toekomst. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 146 hectare. Tussen de twee deelgebieden ligt een landbouwenclave, die ook binnen de begrenzing van dit Natura 2000 gebied valt.

Verdroging

Bergvennen Brecklenkampse Veld heeft zwaar te lijden onder verdroging. Daarom gaan we aan de slag om de waterhuishouding in het gebied te versterken. Dit doen we door een aantal stuwen in het gebied te plaatsen waardoor het water langer in de vennen wordt vastgehouden. Ook worden her en der in het gebied greppels dicht gegooid zodat het water niet meer via de greppels kan wegstromen. We gaan bomen kappen om te voorkomen dat ze teveel water verdampen.

Filmpje

Wil je meer weten over de Natura 2000-maatregelen en hoe het gebied er in 2025 uit gaat zien? Bekijk dan deze korte film die de projectgroep heeft gemaakt.

Ronde ven met waterlobelia, fotograaf David Laman
Vennen, fotograaf Ruud Ploeg
De bomen in het gebied zorgen voor verdroging, fotograaf Ruud Ploeg