Werk aan de winkel

Bergvennen Brecklenkampse Veld heeft zwaar te lijden onder verdroging. Daarom gaan we bos kappen; bomen verdampen veel water en dragen zo fors bij aan het verdrogen van het gebied. Maar we plaatsen ook een aantal stuwen in het gebied waardoor het water langer in de vennen wordt vastgehouden. Ook worden her en der in het gebied wat greppels dicht gegooid zodat het water niet meer via de greppels kan wegstromen.

Ronde ven met waterlobelia, fotograaf David Laman
Vennen, fotograaf Ruud Ploeg
De bomen in het gebied zorgen voor verdroging, fotograaf Ruud Ploeg