Bergvennen Brecklenkampse Veld

Werk aan de winkel

Bergvennen Brecklenkampse Veld is zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat we de kans hebben om het gebied grootschalig te herstellen en versterken, zodat het beschermd wordt voor de toekomst. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 146 hectare. Tussen de twee deelgebieden ligt een landbouwenclave, die ook binnen de begrenzing van dit Natura 2000 gebied valt.

Bergvennen Brecklenkampse Veld heeft zwaar te lijden onder verdroging. Daarom gaan we aan de slag om de waterhuishouding in het gebied te versterken. Dit doen we door een aantal stuwen in het gebied te plaatsen waardoor het water langer in de vennen wordt vastgehouden. Ook worden her en der in het gebied greppels dicht gegooid zodat het water niet meer via de greppels kan wegstromen. In de Bergvennen is steeds meer bos ontwikkeld. We gaan bomen kappen om te voorkomen dat ze teveel water verdampen. Het resultaat is een halfopen heidelandschap bij de Bergvennen. Hier staan groepjes loofbomen, jeneverbesstruwelen en andere struiken. Ook blijven enkele karakteristieke grove dennen staan. Aan de randen van het gebied planten we singels en houtwallen.

Update natuurherstel

We gaan dit najaar van start met de voorbereidende werkzaamheden voor het natuurherstel in de Bergvennen en Becklenkampse Veld. In de loop van de jaren is de hoeveelheid bos in de Bergvennen toegenomen. Dit is niet wenselijk omdat deze bomen een grote bijdrage leveren aan de verdroging van het gebied. We gaan daarom in totaal 16 hectare bomen weghalen. We doen dit in twee rondes, de eerste ronde dit najaar en de tweede ronde in het najaar 2022.

Lees hier wat de stand van zaken is van het natuurherstel.

Impressie (bio)divers heidelandschap

De Bergvennen zal een afwisselend heidelandschap worden. Een gebied waar je geweldig kunt genieten van de verscheidenheid die de natuur te bieden heeft. Bekijk deze tekening om een beeld te vormen hoe een afwisselend heidelandschap eruit ziet. Je download de tekening in origineel formaat via onderstaande knop.

Wil je meer informatie over een heidelandschap en de tekening downloaden, klik hier

Gemeente Dinkelland trekt de maatregelen

De gemeente Dinkelland is trekker van het natuuherstel in en rond de Bergvennen Brecklenkampse Veld. Zij doen dit middels een zorgvuldig gebiedsproces dat momenteel in volle gang is. Samen met een projectgroep, waarin ook LTO en Landschap Overijssel zitten, worden de plannen concreet gemaakt en de maatregelen uitgevoerd. Bekijk de website van de gemeente Dinkkelland voor de stand van zaken van het natuurherstel, procedures en plannen.

Bezoek de website van de gemeente Dinkelland

Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen binnen de grenzen van de Bergvennen. Meldt u aan voor de nieuwsbrief en blijf goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Klik op onderstaande button.

Wil je informatie over de excursie voor omwonenden? Of wens je de nieuwsbrief te ontvangen waarin we je informeren over de voortgang van het natuurherstel Bergvennen Brecklenkampse Veld? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar Fleur de Graaff.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?