Twente

't Vaneker

Vaneker Enschede
Vaneker Enschede   Foto Nico Kloek
52.25093533804527, 6.886672562477879

Tussen het groen aan de noordelijke stadsrand van Enschede vind je 't Vaneker: een woonwijk in het groen. De vrijstaande woningen worden omringd door bomen, struiken en waterstromen. De natuurstrook tussen de huizen is bewaard gebleven en deze natuur wordt sinds 2021 door ons beheerd als natuurgebied.

Vaneker is een voorbeeld van een typisch Twents coulisselandschap: opgebouwd uit weilanden, afgewisseld met houtwallen, bosjes en verspreide agrarische bedrijven. Het Zuidkamp is een onderdeel van ‘t Vaneker. Het is een militaire basis geweest, aangelegd door de Duitsers, maar zodanig dat hij niet opviel in het landschap. Dus werden er boerderij-achtige gebouwen geplaatst en werden er houtwallen en bosjes aangelegd. De landschappelijke afwisseling en de aanwezigheid van bosjes en houtwallen is een grote kwaliteit in ‘t Vaneker. Deze waarde stond centraal bij de omvorming van dit gebied tot een woonlandschap.

't Vaneker Enschede
't Vaneker Enschede   Foto Nico Kloek
't Vaneker Enschede
't Vaneker Enschede  Foto Nico Kloek
't Vaneker Enschede
't Vaneker Enschede   Foto Nico Kloek

Het beheer van 't Vaneker

De natuurstrook tussen de woningen bestaat uit bos, poelen en kruidenrijke graslanden. Dit afwisselende gebied vraagt om verschillende vormen van beheer, waaronder graslandbeheer. Dit beheer is gericht op de ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland. Door het meerdere jaren te maaien en dit gras af te voeren, komt de bodem tot rust en verschraald. Dat geeft op den duur ruimte voor kruiden en insecten. De poelen in het terrein zijn een potentiele leefomgeving voor onder andere de kamsalamander en diverse kikkersoorten. Verder leven hier van oudsher prachtige bijen, buizerds en libelles.

NKL Vaneker Enschede Herfst (11)

Help jij het Vaneker beschermen?

Doneren

Vogels in 't Vaneker

Tijdens een bezoek aan 't Vaneker hoor je heel veel zangers: de fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, grasmus, braamsluiper en de bonte vliegenvanger. Geen zangvogel maar wel een uitzonderlijke soort is de middelste bonte specht. Om al deze vogels te zien en vooral te horen hoef je niet veel moeite te doen. Vanaf half april moet je bij zonsopgang present zijn. Dan heb je een concert van vogelgeluiden.

Eropuit

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!