Bedrijven en biodiversiteit

Foto: I. Akkerman

Stijgende vervuiling door uitstoot van belastende stoffen, verzuring, vermesting, verdwijnen van landschapselementen, versnippering van natuurgebieden, overexploitatie van grondstoffen en de introductie van exoten leggen een grote druk op onze leefomgeving en klimaat.

Het resultaat van deze toenemende druk is een groot verlies aan biodiversiteit. Natuurorganisaties en Groene Twinkeling bedrijven uit Overijssel zetten zich samen in om achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan. Een bedrijf hoeft niet direct op grote schaal een bijdrage te leveren. Een klein begin is al een goed begin door op de bedrijfslocatie biodiversiteit tastbaar te maken. Dat kan door bijvoorbeeld het plaatsen van een bijenhotel, het planten van fruitbomen in plaats van struiken of het aanleggen van een houtwal of bosje. Dergelijke concrete activiteiten kunnen groeien naar verankering van aandacht voor biodiversiteit in bestaande managementsystemen.

Meer lezen over biodiversiteit en bedrijven?

Dat kan op onderstaande websites.

www.biodiversiteit.nl
www.duurzaamdoor.nl
www.watzullenwenoubeleven.nl

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?