Procedure

De winnaar 2019 't Werkel

Stap 1 Aanmelden

  • Draag jouw eigen bedrijf, of een ander bedrijf, voor met het pitchformulier rechts op deze pagina. Let op: het bedrijf moet in Overijssel gevestigd zijn!
  • Vertel in maximaal een 1/2 A4 waarom jij vindt dat dit bedrijf de Groene Twinkeling verdient.
  • Denk aan de contactgegevens van het bedrijf zodat we ze kunnen benaderen.

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met het bedrijf dat jij hebt voorgedragen.We nodigen ze vervolgens uit voor een formele inzending.

Stap 2 Formele inzending

De uiterste inzenddatum is 30 november 2019. De formele inzending bestaat uit een overtuigend verhaal, maximaal 1 A4, waarom jij vindt dat dit bedrijf de Groene Twinkeling verdient. Dit overtuigende verhaal moet de volgende onderdelen beschrijven:

1. Wat is de motivatie van het bedrijf om te investeren in biodiversiteit?

2. Welke aantoonbare acties heeft het bedrijf uitgevoerd om de biodiversiteit te versterken?

3. Op welke manier draagt het bedrijf bij aan kennisoverdracht over het belang van biodiversiteit?

Stap 3 Selectiecommissie

  • De selectiecommissie, bestaande uit inhoudelijke professionals en de directeuren van Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel, beoordeelt de inzending aan de hand van de criteria.
  • Op 4 december worden de drie genomineerde bedrijven bekend gemaakt.

Stap 4 Bezoeken

Een afvaardiging van de selectiecommissie brengt op locatie een bezoek aan de finalisten. De finalisten kunnen zichzelf hier extra presenteren en de selectiecommissie kan aanvullende vragen aan de finalisten stellen.

Stap 5 Keuze winnaar

  • Op basis van de formele inzending, de beoordeling van de selectiecommissie en de beoordeling van de bezoeken aan het bedrijf, kiest de selectiecommissie de winnaar van de Groene Twinkeling.

De prijsuitreiking vindt plaats tijden de nieuwjaarsbijeenkomst de Groene Twinkeling op 30 januari 2020.