Het Toekomstbestendige Kornuitbos

ree

Wij werken samen met bedrijfsvriend Koninklijke Grolsch aan het Toekomstbestendige Kornuitbos. In dit bos staan verschillende boomsoorten die zijn opgewassen tegen het veranderende klimaat. Hier vinden dieren een thuis. Een bos waar we samen over vijftig jaar nog van genieten!

Mantel-zoom vegetatie - Mark Zekhuis

Wat is het Toekomstbestendige Kornuitbos?

Dit is een bos dat bestand is tegen warmte en droogte. Met dit bos werken we aan een nieuwe vorm van bosbeheer die we ons, door het veranderend klimaat, eigen moeten maken. Koninklijke Grolsch helpt ons hierbij met het toekomstbestendige Kornuitbos.

Meidoorn, Henrica de Joode

Welke soorten gaan we planten?

De bomen die worden aangeplant in het Kornuitbos zijn onder andere: linde, meidoorn, zwarte els, wilde appel, zoete kers, es, eik en hazelaar. Deze soorten zijn gekozen omdat ze van oorsprong in dit gebied voorkwamen. Daarnaast is een belangrijke afweging dat deze soorten beter bestand zijn tegen de klimaatverandering (droogte, extreme neerslag) die we verwachten. Naast bosplantsoen worden grotere boompjes aangeplant om het nieuwe bos direct wat uitstraling te geven.

Waar vind je dit bos?

De percelen waar we bos aanplanten liggen tussen vliegveld Twente en de A1 nabij Oldenzaal. Het gebied bedraagt in totaal ongeveer acht hectare, waarvan we vier hectare bos aanplanten. Naast de aanplant van bomen, versterken we het struweel en de nabijgelegen houtwal. Hiermee creƫren we natuurlijke overgangen waardoor het gebied aantrekkelijk is voor zowel insecten als vogels en andere zoogdieren.

kleine ijsvogelvlinder - jacob van der weele

Waarom planten we bos aan in dit gebied?

De percelen bestaan op dit moment uit een kruidenrijk grasland (akkerland) omringd door enkele houtwallen. De ecologische waarden zijn hier beperkt en de waterhuishouding is verstoort geraakt. Als gemengd bos, met bes- en vruchtdragers draagt dit gebied meer bij aan de biodiversiteit. De vrucht- en besdragende soorten, zoals wilde appel en meidoorn, vormen een belangrijke voedselbron voor tal van dieren. Een voorbeeld van voorkomende soorten insecten zijn de kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder.

akker I.Akkerman

Bedrijven met een groen hart

Ruim 40 organisaties, waaronder Koninklijke Grolsch, steunen ons werk door een bijdrage of bijzondere samenwerking zoals dit project. Is jouw organisatie al vriend? Door ons werk te steunen, dragen we samen bij aan een waardevolle leefomgeving voor planten en dieren in ons kenmerkende streekeigen landschap. Samen zorgen we voor een omgeving die zowel dieren, maar ook ons mensen goed doet.

Word vriend